Het Rijksmuseum is meer dan een museum. Naast het verzamelen en conserveren van kunst- en historische voorwerpen houdt de organisatie zich bezig met wetenschappelijk onderzoek en onderwijsprojecten. De ondersteuning van al deze activiteiten vereist een veelzijdige en stabiele netwerkinfrastructuur voor kantoorautomatisering, communicatie en dataopslag. De implementatie van dit netwerk, inclusief een draadloos netwerk, was onderdeel van de grootschalige renovatie van het Rijksmuseum.

In 2013 was de feestelijke heropening van het Rijksmuseum. Hieraan ging een uitvoerige renovatie vooraf, waarbij diverse activiteiten tijdelijk vanuit andere locaties uitgevoerd werden. ICT Manager Rob Hendriks: “Om tijdens de renovatie de ICT-omgeving en de communicatie tussen locaties en medewerkers effectief te ondersteunen, zochten we een betrouwbare en flexibele netwerkinfrastructuur, inclusief telefonieomgeving.” Axians inven-tariseerde de eisen en adviseerde een op Cisco-technologie gebaseerde omgeving. De nieuwe netwerkinfrastructuur is destijds in fases geïmplementeerd. De omgeving bestaat uit een krachtige core-switch en een 10 GB backbone. De capaciteit en beschikbaarheid zijn gegarandeerd door volledige redundantie.

Vanuit hun Network Operations Center beheert Axians het gehele netwerk, eventuele storingen worden meteen opgelost. Omdat Axians onze omgeving heeft ontworpen en geïmplementeerd, vervult het bedrijf ook een adviesfunctie als er aanpassingen voor nieuwe activiteiten of locaties nodig zijn.

Rob Hendriks

ICT Manager

Communicatie

Gedurende de verbouwing wilde het museum de communicatie tussen de verschillende tijdelijke vestigingen kunnen garanderen. IP-telefonie bood die flexibiliteit. Hendriks: “Op dat moment zochten we puur functionaliteit voor telefoneren, doorschakelen en voicemail. Kostenvoordelen en flexibiliteit bepaalden de keuze voor IP-telefonie. Omdat het destijds een relatief jonge technologie was, wilden we een betrouwbare partij met voldoende kennis en ervaring om de infrastructuur goed neer te zetten. De keuze viel op Axians, die de Cisco IP-omgeving implementeerde en nu al weer jaren onderhoudt en beheert.” Vanwege praktische overwegingen besloot het museum het beheer van de complete netwerkinfrastructuur, inclusief IP-telefonie en draadloos netwerk, uit te besteden. “We hebben een relatief kleine ICT-afdeling die veel verschillende activiteiten en locaties moet ondersteunen. Vanuit hun Network Operations Center beheert Axians het gehele netwerk, Eventuele storingen worden meteen opgelost. Omdat Axians onze omgeving heeft ontworpen en geïmplementeerd, vervult het bedrijf ook een adviesfunctie als er aanpassingen voor nieuwe activiteiten of locaties nodig zijn.”

Uitbreiding

Door vertragingen bij de renovatie duurde de tijdelijke situatie bij het Rijksmuseum langer dan voorzien. Daardoor was het noodzakelijk om het netwerk nog voor de definitieve oplevering van het Rijksmuseum uit te breiden en te vernieuwen. “De belasting van het netwerk was toegenomen. We hebben onder andere een digitaal beeldarchief welke voor een groot deel online beschikbaar is. Deze beelden worden ook intern veel bekeken. Dat leidde tot extra druk op het netwerk. Verder is de behoefte aan com-municatiefunctionaliteit gegroeid. Naast de gangbare telefonietoepassingen hebben we een start gemaakt met Microsoft Office Communication Server dat een koppeling en integratie met het netwerk en de IP-telefonie vergt. Daardoor kunnen medewerkers via diverse kanalen met elkaar communiceren en ondersteunen we plaatsonafhankelijk werken.”

User experience

Ook na de heropening kijkt het Rijksmuseum uitdrukkelijk naar de toekomst. De markt voor musea ontwikkelt zich razendsnel. We zijn actief in de recreatiemarkt en ontwikkelen ons naar een meer open organisatie. “Het netwerk ondersteunt dus niet alleen de eigen medewerkers. Het Rijksmuseum ontvangt jaarlijks grote hoeveelheden bezoekers die op een interactieve en interessante manier informatie over de collecties en exposities verlangen. Bijvoorbeeld via speciale apps of op basis van nieuwe toepassingen voor locatiebepaling van bezoekers. Op die manieer biedt het museum de juiste content op de juiste plek. Om ook deze innovatieve diensten optimaal te ondersteunen, heeft Axians het karakteristieke museumgebouw van architect Cuypers voorzien van een krachtig en schaalbaar draadloos netwerk. Dit was een uitdaging omdat de access points in het monumentale pand volledig in het interieur geïntegreerd moesten worden, zonder aanpassingen aan het gebouw. Bovendien moet de capaciteit maximaal afgestemd zijn op het grote aantal bezoekers om zo in verschillende scenario’s een goede ‘user experience’ te garanderen.”

Doordat het beheer in handen is van Axians, weten we zeker dat het netwerk optimaal functioneert. Hierdoor heeft onze ICT-afdeling meer ruimte en tijd voor innovatie.

Rob Hendriks

ICT Manager

Vernieuwing

In het voortdurende vernieuwingsproces van het Rijksmuseum vervult Axians een belangrijke adviesfunctie. “Axians heeft ons netwerk gebouwd en zorgt dat het goed functioneert. Daarom weten ze ook precies waar potentiële knelpunten liggen. Die ervaring combineert Axians met de kennis van nieuwe technologische ontwikkelingen. Alle ideeën en plannen worden in workshops in kaart gebracht. Zo vertalen we samen relevante aspecten naar een plan om het netwerk van het Rijksmuseum actueel te houden. Het is effectief dat Axians zo’n grootschalig project volledig kan invullen. Van het meedenken over geschikte combinaties van oplossingen van verschillende leveranciers en de vertaalslag naar concrete ICT-oplossingen tot de implementatie en de overdracht naar de beheersorganisatie.”

Ruimte voor innovatie

Hendriks zegt tot slot: “Het Rijksmuseum heeft nu een stabiele netwerk-infrastructuur voor spraak en data die klaar is voor de toekomst. We hebben een betrouwbaar netwerk met een hoge beschikbaarheid en voldoende capaciteit om medewerkers optimaal te ondersteunen bij hun activiteiten. In het verlengde daarvan is de omgeving schaalbaar genoeg om grote groepen bezoekers van het museum op maat te informeren. Doordat het beheer in handen is van Axians, weten we zeker dat het netwerk optimaal functioneert. Hierdoor heeft onze ICT-afdeling meer ruimte en tijd voor innovatie.”

Contact

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via communicatie.cs.nl@axians.com. We helpen je graag verder!