Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) kreeg in 2010 de vraag om voor de Utrechtse wijk Leidsche Rijn een e-health omgeving te ontwikkelen voor zowel lokale zorgverleners als de inwoners. Echter, zoveel zorgverleners, zoveel systemen. Hoe koppel je die aan elkaar en hoe maak je de koppelingen eenvoudig en veilig toegankelijk? PAZIO, als onderdeel van het UMC Utrecht, pakte dit samen met Axians op.

De meeste mensen kunnen zich de politieke controverses en publieke weerstand herinneren die ontstonden bij de invoering van het landelijke elektronisch patiëntendossier (EPD). Inmiddels zijn we zo’n tien jaar verder. De digitalisering, ook in de gezondheidszorg en onder burgers, heeft een enorme vlucht genomen. En daarmee groeide de behoefte om op een eenvoudige en veilige manier toegang te krijgen tot alle informatie.

Digitale binnenplaats

Zorg- en welzijnsorganisaties willen hun cliënten meer regie geven. Dat komt, zo is de overweging, de zorg ten goede omdat cliënten beter geïnformeerd raken en mee kunnen beslissen. “Met de vraag om e-health voor Leidsche Rijn te ontwikkelen, ontstond het idee om ook medische en onderzoeksgegevens van het UMC Utrecht toe te voegen”, vertelt André Dekker, oprichter en directeur van PAZIO. “We wilden één virtuele omgeving ontwikkelen om gegevens van (medische) zorg en welzijn beschikbaar te stellen aan de wijkbewoners. Van Wmo-gegevens tot bloedonderzoek en alles ertussen. Met één keer inloggen zouden zij hun persoonlijke gegevens in kunnen zien. Denk aan een binnenplaats, een patio, waar alle informatie over zorg en welzijn samenkomt.”

Het beste

Axians is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkelingen. In eerste instantie bij het bouwen van het portaal, daarna bij het veilig beschikbaar maken van de data. Dekker: “Axians, destijds Imtech, kwam als beste uit de aanbesteding. Inmiddels hebben we samen veel expertise en betrokkenheid opgebouwd. Het UMC Utrecht heeft ontwikkelaars met specifieke kennis van zorg en Axians brengt de brede expertise aan ICT binnen. We krijgen dus het beste uit twee werelden.”

Slimme koppelingen

Aan de voorkant werkt het platform met ‘single sign-on’ (SSO) toegang via DigiD. De eindgebruiker krijgt via PAZIO in één stap toegang tot alle onlinediensten van onder meer de huisarts, het buurtteam, ziekenhuis en gemeente. Zonder PAZIO zou hij voor elke zorg- of welzijnsverlener apart moeten inloggen. Deze onlinediensten zijn door derden ontwikkeld. PAZIO zorgt er dus voor dat de inwoner automatisch via het BSN op de gewenste applicatie inlogt. Deze werkwijze wordt ook wel clusteraansluiting genoemd.

Door technische ontwikkelingen en wet- en regelgeving zijn we nooit klaar. Maar het uitgangspunt verandert niet: veilig, makkelijk en toegankelijk de gegevens presenteren.

André Dekker

PAZIO

“Aan de achterkant zorgen we voor slimme koppelingen (one-to-many), gebaseerd op onder meer het .NET framework”, vertelt Jacob Hoeflaken, architect bij Axians. “De gebruiker ziet na het inloggen op zijn scherm alle relevante informatie overzichtelijk gepresenteerd.”

Standaarden

Noch PAZIO, noch Axians hebben inzicht in de gegevens, zij leggen slechts de koppeling tussen de systemen van zorgaanbieders en het platform. De processen hiertoe zijn ingericht volgens ISO 27001, de standaard voor informatiebeveiliging. Daarnaast wordt zo veel mogelijk aangesloten op (internationale) standaarden voor de uitwisseling van medische gegevens zoals MedMij, HL7 en FHIR.

Toekomstbestendig

Het platform blijft groeien, mede door de wettelijke verplichting om per 1 juli 2020 patiënten elektronisch toegang te geven tot hun medische gegevens. Daarnaast ontstaan er nieuwe partijen met eigen standaarden. Hoeflaken: “We zijn momenteel bezig de architectuur toekomstbestendig te maken om het groeiend aantal partijen en applicaties te kunnen koppelen. We volgen de ontwikkelingen rondom de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) nauwgezet. Ook voorzie ik dat meer patiënten toegang willen krijgen. Het uitgangspunt, en daarmee de uitwerking, is altijd geweest dat het systeem mee moet kunnen gaan in deze groei, zowel wat betreft schaalbaarheid, het koppelen van nieuwe partijen en applicaties als in de beveiliging.”

Nieuwe ontwikkelingen

Behalve deze groei in het aanbod en in gebruikers komen er ook meer authenticatie mogelijkheden voor partijen die niet BSN-gerechtigd zijn. Voorbeelden zijn eHerkenning en iDIN. Ook daar liggen ontwikkelmogelijkheden voor PAZIO. Een voorbeeld is de hierboven genoemde clusteraansluiting DigiD die PAZIO ontwierp ter vervanging van de groepsaansluiting DigiD. “Deze technische oplossing maakt het aansluiten van grote groepen zorgaanbieders via softwareleveranciers eenvoudiger”, legt Dekker uit. “En dat zorgt ervoor dat we de doorlooptijd van een aansluiting kunnen verkorten tot slechts enkele dagen; ook voor niet BSN-gerechtigde partijen en diensten.” “We optimaliseren continu”, vervolgt Dekker. “De gebruikers merken daar niets van, zij ervaren alleen het gemak. En zo moet dat ook.”

Pazio: De digitale voordeur voor zorg en welzijn in de regio

Lees hier de volledige referentiecase!

Contact

Heb je een vraag? Wil je met ons van gedachten wisselen? Heb je behoefte aan onafhankelijke experts die je concrete adviezen geven voor jouw specifieke situatie? Aarzel niet en neem contact met ons op!