Landstede is een grote onderwijsinstelling voor zowel mbo-studenten als vo-leerlingen. Het beschikt over 44 locaties en zo’n 30.000 actieve gebruikers. De onderwijsinstelling moest dringend de ICT-omgeving vernieuwen. Enerzijds om digitaal werken te faciliteren en anderzijds om attractief onderwijs te geven. Zij beschikken nu over Network as a Service (NaaS) in combinatie met Security-as-a-Service (SaaS) en de Internet of Things-oplossing EduAnywhere. Dit is gerealiseerd in samenwerking met ICT-partner Axians.

“Met nieuwe technologieën kan je attractief onderwijs geven. Studenten moeten toegang krijgen tot onze omgeving en digitale leermaterialen”, vertelt Jacco Heikoop, Hoofd ICT en informatiemanagement bij Landstede. “Daar is een betrouwbare omgeving voor nodig. Iedereen moet kunnen inloggen en de juiste rechten hebben. De stabiliteit moet er zijn, zowel thuis als hier op school.”

Network as a Service

Die stabiele ICT-omgeving realiseert Landstede via Network as a Service (NaaS). Dat netwerk biedt de onderwijsinstelling meerdere voordelen: “We kunnen ons bezighouden met het werkveld. We hebben een aparte groep binnen de dienst ICT die zich specifiek met de docenten bezighoudt om hen gebruik te laten maken van digitale leermiddelen”, aldus Heikoop.

Innovatie

Zo’n stabiel ICT-netwerk biedt de basis voor andere innovatieve toepassingen, zoals sensortechnologie. Heikoop: “Met Internet of Things (IoT) kunnen we en leefbaardere omgeving krijgen en het gebouw goed inrichten op de wensen van de student en de docent.”

Security

Uiteraard staat de beveiliging van het ICT-netwerk hoog op de agenda bij Landstede. “Het hacken is hot. Iedereen wordt ongeveer gek van gehackt te worden”, legt Heikoop uit. “De ICT-omgeving moet veilig zijn en blijven. Dat hebben we bereikt met Security-as-a-Service (SaaS) van Axians.”