Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) biedt medische zorg in de regio ‘s-Hertogenbosch: van Boxtel tot Oss en van Zaltbommel tot Vlijmen. Het ziekenhuis is met 4.000 medewerkers en 240 medisch specialisten de grootste werkgever in de regio. Jaarlijks bezoeken 500.000 patiënten de poliklinieken en zijn er ruim 60.000 ziekenhuisopnames. Naast hoogwaardige patiëntenzorg staan ook opleiding en onderzoek in het JBZ centraal. Het ziekenhuis begeleidt per jaar 350 co-assistenten en leidt 88 arts-assistenten op tot specialist. Ook de opleiding van verpleegkundigen krijgt ruime aandacht.

De bouw van een nieuw ziekenhuis was de aanleiding om een nieuwe netwerkinfrastructuur te ontwikkelen en implementeren. Piet Egelmeer, manager ICT bij het JBZ: “We hadden meerdere losse netwerken die verschillende systemen ondersteunden. De nieuwbouw was een kans om één centraal netwerk te ontwikkelen voor uiteenlopende diensten. Door in een centraal fysiek netwerk te investeren, wilden we het fundament voor diverse virtuele netwerken met brede functionaliteit leggen. Met deze in-novatieve aanpak wilden we efficiënt investeren en toepassingen flexibel kunnen afstemmen op de behoeften van de organisatie.”

We hadden meerdere losse netwerken die verschillende systemen ondersteunden. De nieuwbouw was een kans om één centraal netwerk te ontwikkelen voor uiteenlopende diensten. Door in een centraal fysiek netwerk te investeren, wilden we het fundament voor diverse virtuele netwerken met brede functionaliteit leggen. Met deze in-novatieve aanpak wilden we efficiënt investeren en toepassingen flexibel kunnen afstemmen op de behoeften van de organisatie.

Piet Egelmeer

manager ICT

Praktische vertaalslag

De eisen werden in een programma van eisen beschreven en dit werd vervolgens meegenomen in de aanbestedingsprocedure. Egelmeer: “Onze vraag was op dat moment op enkele gebieden nog niet heel concreet en het concept dat we voor ogen hadden was omstreeks 2003 in ieder geval niet gebruikelijk. Ondanks deze onzekerheden kon Axians ons het vertrouwen geven dat zij in staat waren om onze eisen die in 2003 opgesteld zijn te vertalen naar een passende, toekomstvaste oplossing. Omdat we nog heel veel samen moesten ontwikkelen, zochten we ook geen leverancier. We waren op zoek naar een gespecialiseerde partner die de beschikbare technologie naar onze eigen praktijk kan vertalen. Axians heeft de technische kennis en ervaring om die stap met ons te zetten en samen zijn we vervolgens gestart met het maken van een High Level Design.”

Totaalplaatje afstemmen

Het JBZ wilde een netwerk dat toekomstvast is en dat betekent automatisch een positie in de kopgroep van nieuwe ontwikkelingen. De Nexus-lijn van Cisco was op dat moment bijvoorbeeld nog relatief nieuw, maar sloot wel goed aan op de eisen. Standaardisatie was een belangrijke voorwaarde. Egelmeer: “We wilden zo min mogelijk verschillende bouwstenen gebruiken. Om de continuïteit te bewaken, maar ook om de beheerlast te minimaliseren. Een ander argument was dat we in het JBZ al veel Cisco-kennis in huis hadden. Dat heeft een positieve invloed op de exploitatie en de beheerlast. Voor ons was het totaalplaatje bepalend bij de keuze van de actieve componenten. Naast de initiële investering hebben we ook beheer, support en nalevering meegenomen in het ontwikkeltraject. Al deze aspecten zijn vooraf met Axians afgestemd zodat er tijdens het proces geen discussies meer waren die het projectverloop konden beïnvloeden.”

Onze vraag was op dat moment op enkele gebieden nog niet heel concreet en het concept dat we voor ogen hadden was omstreeks 2003 in ieder geval niet gebruikelijk. Ondanks deze onzekerheden kon Axians ons het vertrouwen geven dat zij in staat waren om onze eisen die in 2003 opgesteld zijn te vertalen naar een passende, toekomstvaste oplossing.

Piet Egelmeer

Manager ICT

Bouwproces

Axians was vanaf het begin direct betrokken bij het ontwerp van het nieuwe netwerk en verantwoordelijk voor de levering en installatie. “De hele planning is in nauw overleg met Axians gemaakt en uitgevoerd. Ondanks een goede voorbereiding, had de voortgang van het bouwproces wel invloed op de implementatie. Toen merkten we ook dat we de juiste partner in dit proces hadden. Axians kan snel schakelen als dat nodig is. Ondanks diverse uitdagingen, zijn we er samen in geslaagd om de deadline te halen. Dat was ook noodzakelijk omdat de netwerkinfrastructuur onmisbaar is voor hoogwaardige patiëntenzorg. En dat is gelukt. Bij de verhuizing van de patiënten lag er een volledig redundante netwerkinfrastructuur met zeer hoge beschikbaarheid die alle benodigde diensten en systemen ondersteunt. Van het rekencentrum, werkplekken en telefonie tot medische apparatuur, brand-melding, gebouwbeheerinstallaties, verpleegoproep en bewakingscamera’s.”

‘Self-healing’

Naast het vaste netwerk hebben het JBZ en Axians ook een draadloos netwerk ontworpen en geïmplementeerd. Ook bij het ontwerp van dit netwerk loopt het ziekenhuis voorop in de ontwikkelingen. Egelmeer: “Het draadloze netwerk is gebaseerd op Cisco-technologie. De zeer hoge beschikbaarheid in het gehele gebouw en op de diverse buitenlocaties wordt versterkt door het ‘self-healing’-principe. Als een basisstation defect is, nemen omliggende systemen de taken automatisch over, waardoor de beschikbaarheid op niveau blijft. Dat is van belang omdat we op termijn alle apparatuur en applicaties ook betrouwbaar en veilig draadloos willen ondersteunen. In eerste instantie voor de medewerkers, maar in een latere fase ook voor patiënten en bezoekers.”

Netwerk als nutsvoorziening

In nauwe samenwerking met Axians heeft het JBZ een netwerkinfrastructuur ontwikkeld die functioneert als een nutsvoorziening. “Ondanks dat het netwerk inmiddels heel veel toepassingen ondersteunt, is er nog voldoende ruimte om nieuwe functionaliteit toe te voegen. Zonder breekwerk of extra bekabeling. Dit vergroot de flexibiliteit van onze organisatie en is bovendien kosteneffectief.” Dat is van belang omdat het JBZ bewust naar de toekomst kijkt. “Flexibel werken neemt ook in de zorg een enorme vlucht. Medewerkers willen in het ziekenhuis mobiel zijn met hun apparatuur en toch altijd over actuele informatie en relevante applicaties beschikken. De huidige netwerkomgeving ondersteunt zo’n mobiel landschap optimaal. Bovendien maken medische signaleringssystemen ook steeds vaker gebruik van het netwerk. Dat stelt hoge eisen aan de beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Een signaal moet wel op tijd aankomen om zeker te weten dat medewerkers de juiste actie kunnen ondernemen.”

Egelmeer ziet dat de ontwikkelingen razendsnel gaan. “Juist omdat we hebben gekozen voor een virtueel netwerk dat de bestaande en nieuwe toepassingen effectief ondersteunt, kunnen we de ontwikkelingen op de voet volgen en de voordelen daarvan benutten zonder al te veel extra investeringen en inspanningen. Op dat gebied bevinden we ons momenteel in de kopgroep van Nederlandse ziekenhuizen.”

Contact

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via communicatie.cs.nl@axians.com. We helpen je graag verder!