Met 17 verschillende scholen verspreid over de provincie en stad Groningen en in Assen, ruim 17.500 studenten en 1.600 medewerkers is Noorderpoort het grootste ROC. Als onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs, MBO, volwasseneneducatie en contractactiviteiten in Groningen bereidt Noorderpoort jongeren en volwassenen voor op een actieve rol in de samenleving. Als ‘ontwikkelingspartner voor het leven’ stelt de organisatie hoge eisen aan de kwaliteit van het onderwijsaanbod en de faciliteiten. Deze verwachting wordt ook uitgedragen naar haar leveranciers en dat geldt zeker voor de ICT-opleiding, omdat nieuwe ontwikkelingen elkaar in dit dynamische vakgebied razendsnel opvolgen. Om de opleiding van de beheerders van de toekomst goed te ondersteunen ontwikkelden Noorderpoort opleidingen en Axians in samenwerking met Cisco een nieuw netwerk.

Open, tenzij…

Het netwerk van de ICT-opleiding, dat volledig los staat van het reguliere Noorderpoort-netwerk, heeft jaren goed dienst gedaan maar was inmiddels verouderd. Van den Helder: “De eisen aan het nieuwe netwerk gingen verder dan de gebruikelijke wensen op het vlak van betrouwbaarheid, stabiliteit, capaciteit en snelheid. Met name onze kijk op security wijkt af van de insteek die de meeste organisaties kiezen. Studenten mogen, met uitzondering van een afgeschermd docentendeel, overal bij. Dit docentendeel is afgeschermd met een firewall. Daarnaast gebruiken we een tweede deel dat afgeschermd is voor het netwerkmanagement. Iedereen heeft onbeperkte toegang tot het internet. We zochten een partner die met het netwerkontwerp kon aansluiten op onze uitgangspunten van ‘open, tenzij…’. Deze afwijkende aanpak werd niet door alle leveranciers begrepen, waardoor hun voorstellen niet volledig aan onze verwachtingen voldeden. Na overleg en intensieve samenwerking bleek dat Axians zich in onze positie kon verplaatsen en daarvoor een passend ontwerp kon maken. Axians heeft een aantal opties gegeven om onze wensen goed te vertalen naar een technisch ontwerp. Hun specialisten begeleidden ook de installatie. Dat vergde nog een strakke planning omdat we na de zomervakantie volledig ‘up and running’ moesten zijn. Met een goed projectplan en duidelijk projectmanagement van Axians is dat perfect gelukt.”

Werken in de ICT betekent een leven lang leren.

Wouter van den Helder

docent ICT en beheerder

Eigen verantwoordelijkheid

De keuze viel op een dubbel uitgevoerd Cisco-netwerk. Van den Helder legt uit: “Hoewel we een eigen netwerk hebben, sluiten we zoveel mogelijk aan op de standaarden van de Dienst ICT. Bij vragen kunnen we terugvallen op kennis en ervaring uit de eigen organisatie.” De security is gebaseerd op Cisco-technologie. Studenten krijgen met hun naam en wachtwoord toegang tot een specifiek deel van het netwerk. “De authenticatie biedt inzicht in wie, waar ingelogd is. Hoewel we de vrijheid bieden om te leren willen we niet dat mensen onzichtbaar zijn. Naast firewalls hebben we verder geen centrale antivirus of antispyware software draaien. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor de security op hun eigen apparatuur. Als er dan toch iets misgaat of een virus uitbreekt, is dat meteen een goede praktijkcase. Dan moeten ze die problemen, eventueel met onze hulp, oplossen.”

Trial and error

Naast de security was ook het draadloos netwerk een aandachtspunt in het ontwerp volgens Van den Helder. “In het verleden had de ICT-opleiding een eigen draadloos netwerk, maar dit netwerk functioneerde niet altijd optimaal. Dit ging dan ten koste van de performance en dekking en had daardoor direct invloed op het onderwijs. Bovendien was er sprake van interferentie met het reguliere draadloos netwerk van Noorderpoort waardoor het reguliere onderwijs ook hinder ondervond. Om deze problemen op te lossen, is in nauw overleg met de Dienst ICT besloten om het nieuwe netwerk aan het draadloos netwerk van Noorderpoort te koppelen.” Tijdens de installatie van het nieuwe netwerk bleek de performance op bepaalde momenten achter te blijven bij de verwachtingen. Deze tegenvallende performance heeft de ICT-opleiding in samenwerking met Axians onderzocht. Doordat er een indeling per klas is waren we in staat om te traceren in welk lokaal en op welk moment er problemen waren. De betreffende klas werd daarvan op de hoogte gesteld en na een proces van analyseren en testen bleek één van de studenten een tool op zijn laptop te hebben die de oorzaak van de overmatige belasting was. De student zelf wist dit niet, maar is daar samen met medestudenten achter gekomen. Samen hebben ze de tool getraceerd en verwijderd. Dit is voor mij een perfect voorbeeld van het leerproces dat ze moeten doormaken in hun ontwikkeling tot beheerder. Axians heeft in dit proces laten zien het onderwijs te begrijpen en de studenten ruimte te geven de verstoring op te lossen.”

Van den Helder vraagt studenten daarnaast om kritisch te zijn naar de lesstof die ze aangeboden krijgen. “Voor Noorderpoort staan de studenten centraal en is het belangrijkste doel dat zij hun persoonlijke doelstellingen behalen” zegt hij. “Een professioneel netwerk is daarbij een randvoorwaarde. Axians en Cisco hebben die uitdaging van het onderwijs goed begrepen.”

Voor Noorderpoort staan de studenten centraal en is het belangrijkste doel dat zij hun persoonlijke doelstellingen behalen. Een professioneel netwerk is daarbij een randvoorwaarde. Axians en Cisco hebben die uitdaging van het onderwijs goed begrepen.

Wouter van den Helder

docent ICT en beheerder

Klaar voor de toekomst

Hoewel er onvoorziene capaciteitsproblemen waren, zijn Van den Helder en zijn studenten tevreden over de snelheid en stabiliteit van het netwerk. Een student reageert: “Een laptop en het netwerk zijn voor ons gereedschappen om opdrachten uit te voeren. Dat willen we zo eenvoudig en snel mogelijk doen. In het dagelijks gebruik hebben we geen last van de authenticatie. Dat proces verloopt na de eerste keer automatisch. Verder wisselde de snelheid van het netwerk in eerste instantie nog, maar nu werkt het goed.” Van den Helder deelt deze mening. “Met het nieuwe netwerk kunnen we weer een paar jaar vooruit. Het is afgestemd op onze aanpak ‘open, tenzij…’. Daarbij hebben wij wel voldoende inzichtelijk wie er waar op het netwerk actief is. De snelheid is verbeterd en de capaciteit en stabiliteit voldoen zeker aan onze verwachtingen. Binnenkort verhuizen we naar een nieuwe locatie, waar we het netwerk ook gaan gebruiken. Het is zeker de bedoeling dat de studenten bij die herinstallatie gaan meehelpen. Zo doen ze weer waardevolle netwerkervaring op.”

Axians in het onderwijs

Axians laat zien dat ze meer kan betekenen voor Noorderpoort door in het onderwijs te participeren. De studenten krijgen namelijk de kans om, persoonlijk of klassikaal, met de specialisten van Axians in gesprek te gaan en zo op een andere manier kennis te vergaren. Hendrik Visser, Accountmanager bij Axians, vertelt: “We leggen bijvoorbeeld aan studenten uit hoe zij straks een belangrijk onderdeel van het bedrijfsleven kunnen uitmaken. De wereld van ICT staat niet stil maar zal juist steeds sneller veranderen, daar willen wij studenten graag bewust van maken. Door tijd beschikbaar te stellen in het onderwijsproces kunnen wij studenten ook daadwerkelijk laten zien wat er momenteel aan kennis gevraagd wordt in de markt. Dat waarderen ze. Daarnaast geven ze aan dat de continue veranderingen in de ICT-branche het juist leuker maken om een ICT-opleiding te volgen, omdat de vrijheid die ze krijgen hen kansen biedt om uit te groeien tot specialist.” Van den Helder besluit: “Axians heeft met haar zeer pragmatische aanpak en hulp een hele waardevolle bijdrage geleverd aan ons onderwijs. Voor ons bestaat de kracht van Axians uit de kennis van hun mensen.”

Contact

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via communicatie.cs.nl@axians.com. We helpen je graag verder!