Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) in Amsterdam West biedt hoogstaande, patiëntgerichte zorg in een multiculturele omgeving. Met 2.200 medewerkers en 120 specialisten behandelt ze jaarlijks ruim 200.000 patiënten.

Per 1 juni 2015 zijn het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en het SLAZ gefuseerd om zodoende ook in de toekomst het volledige zorgpakket aan de patiënten te blijven bieden. Hierdoor moet niet alleen intensiever worden samengewerkt op het gebied van complexe zorg. Minstens zo belangrijk is het dat medewerkers onafhankelijk van de locatie gebruik kunnen maken van de diverse applicaties en zorgdossiers. Die dienen middels het WLAN beschikbaar gesteld te worden aan het verplegend personeel.

Om dit te realiseren was SLAZ op zoek naar een betrouwbare, schaalbare oplossing, met de mogelijkheid om eenduidig en centraal het beheer van de nieuwe WLAN te kunnen uitvoeren. Een belangrijke eis was verder dat het draadloos netwerk geschikt moet zijn voor telefonie. Middels een RFP-uitnodiging heeft Axians een offerte uitgebracht. En met succes!

Binnen het gehele ziekenhuis en een aantal buitenlocaties zijn verschillende site surveys uitgevoerd. Ook zijn in samenwerking met het SLAZ diverse workshops gehouden, om zodoende de eisen op het gebied van netwerk en telefonie in de WLAN-oplossing te kunnen borgen. Op basis van de gestelde eisen zijn de designs, het plan van aanpak en het migratie- en testplan samengesteld. Alle betrokken partijen hebben intensief samengewerkt om tot een passende oplossing te komen, het project optimaal uit te kunnen voeren en de vooraf vastgestelde planning te halen.

Structuur en samenwerking

SLAZ en Axians kijken gezamenlijk terug op een succesvol project, waar de manier van samenwerken en de gestructureerde aanpak bepalend is geweest voor het succes. Ondanks een uitdagende planning van slechts enkele maanden is alles op tijd en naar alle tevredenheid opgeleverd. Het heeft geleid tot een succesvolle migratie naar het nieuwe WLAN-netwerk en een goede in beheer name door SLAZ.

Alle betrokken partijen hebben intensief samengewerkt om tot een passende oplossing te komen, het project optimaal uit te kunnen voeren en de vooraf vastgestelde planning te halen.

Proeftuin

Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitrol van de Access Points heeft Axians een proeftuin ingericht op basis van de door het SLAZ gestelde eisen. Op deze manier zijn in samenwerking met de medewerkers van het SLAZ alle eisen in een veilige, gescheiden omgeving getoetst en akkoord bevonden.

Axians heeft een compleet nieuwe WLAN-infrastructuur gerealiseerd om beide datanetwerken (LAN) met elkaar te verbinden. Het management en de monitoring van de gehele infrastructuur wordt verzorgd vanuit Prime Infrastructure, dat door het project is ingericht. Specifieke signaleringen, alarmeringen en het beheer van de infrastructuur worden vanuit dit centrale managementsysteem uitgevoerd.

Dagelijks beheer in eigen hand

Vóór de migratie naar het nieuwe WLAN, is het personeel van het SLAZ door engineers van Axians getraind om het dagelijkse beheer uit te kunnen voeren. Voor de training zijn praktijkcases, het opgestelde design en het management- en monitoringsysteem gebruikt om de instructies naar de beheerders zo optimaal mogelijk te verzorgen.

Nadat aan alle randvoorwaarden en testen was voldaan, is er in overleg met SLAZ besloten om het gehele netwerk binnen één service window om te zetten. Deze omzetting is binnen een half uur gerealiseerd en is probleemloos door het ziekenhuis in productie genomen.

Axians heeft de dagen na de migratie personeel op locatie gereserveerd om in geval van problemen direct in te kunnen grijpen. De projectdocumentatie is door Axians afgerond en opgeleverd aan de beheerders van SLAZ. Op de kritische afdelingen is nog een nameting uitgevoerd, om zeker te stellen dat de dekking optimaal is en de wireless telefonie goed functioneert.

Contact

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via communicatie.cs.nl@axians.com. We helpen je graag verder!