GGZ Eindhoven (GGzE) biedt zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische klachten in de regio Eindhoven. In de uitvoering van alle zorgprocessen die deze psychische hulp mogelijk maken, speelt ICT een steeds belangrijker rol. Zeker nu de digitalisering versnelt. Om deze ontwikkelingen optimaal te kunnen inzetten voor medewerkers en cliënten, ontwierp en implementeerde Axians een geïntegreerde, centraal beheerde netwerkinfrastructuur. Met dit veilige, betrouwbare en hoog beschikbare netwerk op basis van Cisco-technologie is GGzE klaar voor de toekomst.

De netwerkinfrastructuur van GGzE bestond uit twee afzonderlijke netwerken. Kanters, IT Manager bij GGzE, zegt hierover: “Deze omgevingen draaiden naast elkaar en waren zeer divers wat betreft inrichting en componenten. Het beheer was lastig omdat een centraal beeld ontbrak. Dit was geen stabiele basis om toekomstige ontwikkelingen goed te ondersteunen. We hadden behoefte aan een integrale netwerkomgeving en centraal beheer. Omdat een deel van de netwerken aan vervanging toe was, ontstond een logisch moment om te investeren in een nieuwe omgeving.”

Optimale ondersteuning medewerkers door digitalisering

GGzE maakt momenteel een aantal transities door. Allereerst verschuift de zorg langzaam van eigen locaties naar lokale zorg in de wijken. Kanters: “Deze ontwikkeling versterkt ook de roep voor verdere digitalisering van onze activiteiten en processen. In de praktijk betekent dat een andere manier van werken. We willen medewerkers en cliënten overal, binnen en buiten onze locaties, hierbij optimaal ondersteunen. Dit vereist altijd en overal veilig toegang tot systemen en data. Deze ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de netwerkinfrastructuur. Met een veilig, betrouwbaar en beschikbaar netwerk, kunnen we onze huidige en toekomstige activiteiten blijven faciliteren.”

Route naar een toekomstvast netwerk

Om de juiste keuze te maken met oog voor de toekomst, vroeg GGzE aan Axians de huidige netwerkomgeving bij GGzE te inventariseren en hierover te adviseren. Kanters: “We wilden weten wat we nu hebben en een duidelijke route bepalen naar een stabiele, toekomstvaste en schaalbare netwerkinfrastructuur. Het resultaat was een aantal scenario’s waar we onze keuze op konden baseren. We zien een belangrijk deel van de aanbevelingen van Axians terug in het huidige ontwerp.”

Partner voor de lange termijn

GGzE heeft een ervaren IT-team met brede kennis. Toch kiest de organisatie bewust voor samenwerking met partners. Kanters legt uit: “De ontwikkelingen gaan best snel en we willen als organisatie steeds de juiste keuze kunnen maken. Daarin zoeken we bewust de samenwerking met partners voor de langere termijn. Dat doen we door goede relaties op te bouwen met partners, zoals Axians, die zowel technisch goed op de hoogte zijn als de karakteristieken en de ontwikkelingen in de zorgsector kennen. Daarom hebben we voor de implementatie, het beheer en de optimalisatie van ons netwerk een overeenkomst voor zeven jaar gesloten.”

Bewezen technologie én gestructureerd beheer

De keuze voor Axians is vooral ingegeven door vertrouwen. “We wilden het netwerk niet eenmalig upgraden, maar kiezen voor de lange termijn”, aldus Kanters. “Axians begrijpt dit en is bereid mee te investeren in een partnerschap. Hierbij is de scope breder dan technologie. Ze denken ook mee over de organisatie en het beheer.” Het nieuwe netwerk van GGzE is gebaseerd op Cisco-technologie met firewalls van Fortinet. “In overleg hebben we gekozen voor oplossingen met een bewezen track record. Naast schaalbaarheid weten we zeker dat we met deze keuze toekomstige uitbreidingen eenvoudig kunnen integreren.”

24/7 zorg blijven bieden

De implementatie van het nieuwe netwerk is zorgvuldig voorbereid en gepland door het gezamenlijke projectteam. “We hebben de knooppunten geïnventariseerd en de fases bepaald. De levering en voorconfiguratie is door Axians opgepakt. We draaien 24/7 en de zorg moet gewoon doorgaan. Het is zaak om downtime zoveel mogelijk te minimaliseren. Dat vraagt goed overleg. In de Woenselse Poort bieden we bijvoorbeeld forensische en intensieve zorg aan mensen met een psychiatrische aandoening. De beveiligingscamera’s daar kunnen niet zo maar tijdelijk uit. Als dat risico bestaat, zorgen we in samenspraak met het Team Zorg & Veiligheid tijdelijk voor fysiek toezicht.”

Overal connectiviteit met goede wifi-dekking

De bestaande netwerken draaiden al jaren, waardoor het soms niet helemaal duidelijk was, hoe achterliggende systemen verbonden waren. Door de goede voorbereiding en planning is de implementatie volgens verwachting verlopen. Kanters: “Als we naar het resultaat kijken, is het belangrijk te beseffen dat het netwerk een nutsvoorziening is. Gebruikers verwachten overal connectiviteit. Tegelijkertijd zijn de stabiliteit en veiligheid verbeterd en is de Wifi-dekking geoptimaliseerd.”

Grip op het netwerkbeheer

Het beheer van de netwerkomgeving is nu centraal ingericht. “We hebben veel meer inzichten en grip op het netwerk. We doen zelf lokaal beheer en kleine wijzigingen, maar Axians heeft de regie. Zij zorgen dat alles draait. Daarin volgen we ook hun best practices en structuur. De combinatie van goed georganiseerd beheer en het vermogen om mee te denken over optimalisatie is een belangrijke meerwaarde van ons partnerschap. Optimalisatie is een continu proces. We hebben dan ook maandelijks overleg. Hierin gaan we in op wat er speelt, welke systemen we nog willen of moeten uitfaseren en hoe we dat aanpakken.”

Stevig en flexibel fundament door samenwerking

Een andere belangrijke reden om het netwerk te vervangen was de mogelijkheid om te kunnen blijven innoveren. “De huidige inrichting is zeer schaalbaar. Nieuwe locaties zijn eenvoudig en uniform te ontsluiten. Dat varieert van het verbeteren van de beveiliging met firewalls tot de uitrol van Office365. Het fundament is stevig en flexibel genoeg om deze stappen te zetten. ”Een voorbeeld van innovatie is de inzet van domotica en slimme camera’s voor de nachtzorg. “In de nacht werken onze medewerkers van uit een centrale cockpit. Met de hulp van sensoren en camera’s kunnen ze cliënten observeren en monitoren. Zo nodig kunnen ze direct communiceren met cliënten. De succesvolle inzet van deze toepassingen hangt af van het netwerk.”

Kanters zegt tot slot: “Samen met Axians hebben we nu een stevige netwerkbasis gelegd, waarmee we de huidige én toekomstige ontwikkelingen optimaal kunnen inzetten om de juiste psychische zorg te blijven bieden.”