De ruim 200 verschillende MBO-opleidingen die het Arcus College aanbiedt waren tot voor kort verspreid over zes locaties in Heerlen. Om ruim 8.000 studenten betere ontwikkelkansen te bieden, koos het Regionaal Opleidingencentrum voor een vooruitstrevende nieuwbouw. De nieuwe campus is speciaal voor Arcus ontworpen en biedt alle moderne faciliteiten die studenten ook in hun dagelijkse praktijk tegenkomen. De zes halfronde gebouwen zijn een integraal onderdeel van de omgeving en bieden de onderwijsdomeinen alles voor een toekomstgericht onderwijsaanbod. Dat geldt zeker voor de compleet nieuwe ICT-netwerkinfrastructuur. ICT-partner Axians realiseerde voor de nieuwbouw van het Arcus College een volledig dekkend draadloos netwerk op basis van Cisco-technologie.

Kwalitatief onderwijs staat vanzelfsprekend centraal in de bedrijfsvoering van het Arcus College. Daar zijn alle faciliteiten van de moderne campus op afgestemd. Teamleider technisch beheer Paul Hilkhuijsen: “ICT neemt een steeds belangrijkere plek in bij het aanbieden van goed onderwijs. Enerzijds omdat steeds meer leermateriaal digitaal wordt aangeboden. Aan de andere kant adopteren studenten nieuwe apparatuur en technologieën razendsnel. En de mogelijkheden die ze in het dagelijks leven hebben, willen ze in hun schoolomgeving ook inzetten. Bring Your Own Device stelt onderwijsinstellingen echter voor diverse uitdagingen. Zo is een breed dekkend draadloos netwerk met voldoende capaciteit inmiddels uitgegroeid tot een basisvereiste. Tegelijkertijd willen we wel grip op de veiligheid houden. Je weet immers niet in alle gevallen wat er op een netwerk binnenkomt.”

ICT neemt een steeds belangrijkere plek in bij het aanbieden van goed onderwijs. Enerzijds omdat steeds meer leermateriaal digitaal wordt aangeboden. Aan de andere kant adopteren studenten nieuwe apparatuur en technologieën razendsnel.

Paul Hilkhuijsen

Teamleider technisch beheer

Eigen ontwerp

Het Arcus College had op verschillende locaties al draadloze netwerken en besloot die ervaring te verwerken in een ontwerp voor het netwerk van de nieuwe campus. “Ons ontwerp is gebaseerd op onze eigen ervaringen en de beschikbare richtlijnen en best practices over de mix van apparatuur die binnen onderwijs-instellingen gangbaar is. De capaciteit moest voldoende zijn om gemiddeld 4.000 gelijktijdige gebruikers te ondersteunen. Daarbij zijn we er van uit gegaan dat een gebruiker drie verschillende apparaten op het netwerk gebruikt.” Een ander punt waar Arcus rekening mee hield is de afname van het aantal vaste pc’s binnen het ROC. “We hebben momenteel zo’n 2.000 vaste pc’s, maar dat aantal loopt snel terug. In de nieuwbouw zijn we uitgegaan van 800 vaste pc’s. Zowel medewerkers als studenten grijpen makkelijker naar laptops waardoor de noodzaak van vaste werkplekken verder daalt.”

In de nieuwe situatie heeft in principe alleen nog een deel van het onderwijs-ondersteunend personeel een vaste pc op de werkplek. “Die ontwikkelingen hebben we natuurlijk meegenomen bij de opzet van het nieuwe draadloze netwerk. Daarnaast is het netwerk redundant uitgevoerd om te voorkomen dat storingen in een specifiek component tot een langdurige uitval kunnen leiden. Dat is niet acceptabel voor een bedrijfskritisch onderdeel, zoals het netwerk is, voor onze werkprocessen.”

Harde deadline

Na het ontwerp zocht het Arcus College een partner die de vooruitstrevende inrichting van de campus kon vertalen naar een stabiel draadloos netwerk met voldoende dekking, nu en in de nabije toekomst. Hilkhuijsen: “Uit de aanbesteding bleek dat Axians het best aansloot bij onze eisen en wensen. Hun specialisten hebben veel ervaring met het ontwerp, implementatie en beheer van netwerkinfrastructuren in de onderwijswereld. En begrijpen de wensen van studenten in een moderne onderwijsinstelling. Bovendien zijn ze voor ons een bekende ICT-partner. We doen al jaren naar tevredenheid zaken met ze. Zij beschikken over de kennis en de capaciteit om het project binnen de planning uit te voeren. Het netwerk moest natuurlijk op tijd gereed zijn. De start van een nieuw schooljaar was een keiharde deadline. Het daarop afgestemde projectplan dat Axians maakte, zag er degelijk uit en wekte veel vertrouwen.”

Uit de aanbesteding bleek dat Axians het best aansloot bij onze eisen en wensen. Hun specialisten hebben veel ervaring met het ontwerp, implementatie en beheer van netwerkinfrastructuren in de onderwijswereld.

Paul Hilkhuijsen

Teamleider technisch beheer

Zes voetbalvelden

Het opstellen van een goed projectplan is zeker bij nieuwbouw van groot belang, volgens Hilkhuijsen: “De architectuur en het bouwproces van de nieuwe hoofdlocatie is niet per definitie afgestemd op de invulling van de ICT-voorzieningen. Zo had de architect bedacht dat de WiFi-apparatuur niet zichtbaar mocht zijn. Dit betekende dat de access points in het plafond verwerkt moesten worden. Dergelijke eisen hebben echter wel een effect op de kwaliteit van de WiFi-signalen.” Om de beste dekking en optimale snelheden te realiseren, heeft Axians een gedetailleerde meting uitgevoerd. “Deze resultaten zijn afgezet tegen het oorspronkelijke ontwerp. Daarin waren we uitgegaan van 250 access points voor een gebouw ter grootte van zes voetbalvelden. Na de meting door Axians bleken er 252 nodig te zijn. Dat onderstreept dat we een goede inschatting hadden gemaakt.”

Netwerkomgeving delen

De netwerkinfrastructuur van de nieuwe locatie van het Arcus College is gebaseerd op Cisco-technologie. “Naast het feit dat Cisco een toonaangevende netwerkspecialist is, had deze keuze ook een praktische kant. Op het ICT-gebied werken we nauw samen met Zuyd Hogeschool. Zo delen we bijvoorbeeld de netwerk- en serveromgeving. Het is daarbij een voordeel dat Zuyd Cisco-specialisten in dienst heeft, die ons kunnen ondersteunen. Dat is extra belangrijk omdat we het beheer van ons draadloos netwerk zelf doen. Alleen als er grote aanpassingen nodig zijn, schakelen we de hulp van Axians in.”

Sleutelrol

Voorlopig zal dat nog niet nodig zijn, schat Hilkhuijsen in. “Met een snel en betrouwbaar draadloos netwerk sluiten we perfect aan op ons streven om studenten een vooruitstrevende studieomgeving te bieden. Studenten kunnen hun eigen apparatuur meenemen en gebruik maken van de beschikbare functionaliteiten. Bovendien heeft het netwerk voldoende capaciteit om de toenemende behoefte binnen het onderwijs goed te kunnen faciliteren. Een stabiel draadloos netwerk vervult een sleutelrol binnen de voorzieningen op de campus. Daarom is het van belang om de kwaliteit van het netwerk regelmatig op een gestandaardiseerde manier te bewaken en zo nodig aanpassen. Op die manier blijft onze nieuwe campus de plek waar studenten zich kunnen blijven ontwikkelen.”

Contact

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via communicatie.cs.nl@axians.com. We helpen je graag verder!