Een motie in de gemeenteraad vormde het vertrekpunt voor de realisatie van een glasvezelnetwerk voor de Amsterdamse scholen. Uit een eerste inventarisatie van de stuurgroep met vertegenwoordigers van de schoolbesturen en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling bleek dat er voldoende draagvlak was. Inmiddels is het breedbandnetwerk in de lucht en zijn zo’n 230 locaties voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs aangesloten. Daarnaast zijn er ook al 32 cultuurinstellingen gekoppeld. De Coöperatieve Vereniging Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam (BOA) coördineert de technische uitrol en het beheer van het netwerk. Daarnaast stimuleert de organisatie het gebruik van het netwerk in het onderwijsveld.

“Een supersnel netwerk draagt onmiskenbaar bij aan een betere inzet van ICT-mogelijkheden in het onderwijs. Multimedia-toepassingen verrijken het onderwijs en maken het leeraanbod aantrekkelijker en interactiever”, zegt Bert Hoek, directeur van BOA. “Om de voordelen van al die ontwikkelingen te kunnen benutten, is snelle toegang tot informatie en applicaties noodzakelijk. Bovendien is de kwaliteit van het beeld en geluid dat via glasvezel gaat aantoonbaar beter. Die ideeën werden ondersteund door de positieve ervaringen van het London Grid of Learning, waar inmiddels 2.600 locaties een centraal glasvezelnetwerk gebruiken.”

Een supersnel netwerk draagt onmiskenbaar bij aan een betere inzet van ICT-mogelijkheden in het onderwijs. Multimedia-toepassingen verrijken het onderwijs en maken het leeraanbod aantrekkelijker en interactiever.

Bert Hoek

Directeur van BOA

Minder ICT-inspanningen

In het verlengde van die onderwijskundige argumenten biedt een snel glasvezelnetwerk ook organisatorische en bedrijfsmatige voordelen “Het was vanaf het begin de bedoeling schoolbesturen, die vaak meerdere scholen onder hun hoede hebben, een eigen ring op het BOA-netwerk aan te bieden. Op die manier kunnen zij hun locaties gemakkelijker koppelen en data bijvoorbeeld centraal opslaan en beheren. Verder ondersteunt zo’n netwerk plaatsonafhankelijk werken en centraal beheer van netwerken en applicaties. Dit leidt tot aanzienlijke kosten- en efficiencyvoordelen en minder ICT-inspanningen. Tot slot is het mogelijk om leveranciers aan de BOA-ring te koppelen. Daardoor kunnen scholen profiteren van uiteenlopende extra diensten, waaronder IP-telefonie, onderwijskundige of functionele applicaties en services. Op die manier hebben aangesloten scholen eenvoudig toegang tot hoogwaardige producten en diensten, en genieten ze tegelijkertijd schaal- en kostenvoordelen.”

Managed Networking

Voor de daadwerkelijke realisatie van het glasvezelnetwerk startte BOA een Europese aanbestedingsprocedure. De criteria in de aanbesteding waren volgens Hoek vooral gericht op het invullen van de technische eisen die je van een glasvezelnetwerk mag verwachten. Zaken als beschikbaarheid, responsetijden en heldere afspraken over onderhoud en serviceniveau waren daarin tot op detail bepaald. “KPN en Axians konden deze eisen inwilligen tegen een aantrekkelijk prijsniveau. Daarbij nam KPN het fysieke dark fiber-netwerk voor zijn rekening. Axians is verantwoordelijk voor het ontwerp, leveren en installeren van de actieve componenten.” Bovendien heeft BOA het beheer van het netwerk onder gebracht bij Axians op basis van een Managed Networking service.
Hoek: “Axians voldeed volledig aan de technische eisen die horen bij het ontwerpen en beheren van een glasvezelnetwerk. Tijdens het selectie-proces hebben hun presentaties ons ervan overtuigd dat zij de kennis en ervaring bezitten om het BOA-netwerk conform het programma van eisen in te richten en te beheren.”

KPN en Axians konden deze eisen inwilligen tegen een aantrekkelijk prijsniveau. Daarbij nam KPN het fysieke dark fiber-netwerk voor zijn rekening. Axians is verantwoordelijk voor het ontwerp, leveren en installeren van de actieve componenten.

Bert Hoek

Directeur van BOA

Single point of contact

Momenteel verzorgt Axians de praktische ondersteuning bij nieuwe aansluitingen en verhuizingen. “De projectperiode is vrijwel naadloos overgegaan in de beheerfase. We hebben samen gedetailleerde afspraken gemaakt en vastgelegd in een transparant Service Level Agreement waardoor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden glashelder zijn. Axians vervult een spilfunctie omdat het bedrijf als ‘single point of contact’ voor het netwerk functioneert. Vanuit die positie onderhoudt Axians ook contact met KPN.” Alleen overdag vangt de BOA-servicedesk meldingen af. In de praktijk benaderen scholen de servicedesk soms ook voor onderwijskundige vragen. Met deze extra buffer is ervoor gezorgd dat Axians alleen de technische vragen krijgt.

Het BOA-netwerk wordt 24/7 gemonitord vanuit het Network Operations Center van Axians in Capelle aan den IJssel. Hoek: “Storingen worden opgelost volgens de geldende afspraken. Andere lopende zaken en eventuele aandachtspunten die uit rapportages naar voren komen, worden besproken in het periodiek overleg met de Servicemanager van Axians. Als dan blijkt dat er changes nodig zijn, is er direct contact met de Change-manager van Axians om de details af te stemmen en een planning te maken.”

Gegarandeerde uptime

De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het BOA-netwerk is om verschillende redenen cruciaal. Het primaire onderwijsproces van de deelnemende scholen is sterk afhankelijk van het netwerk. Hoek verwacht dat die afhankelijkheid de komende tijd alleen maar verder zal toenemen. “BOA wil nieuwe onderwijsinstellingen op basis van het netwerk stimuleren. Zo hebben we daarvoor in de projectperiode een paar pilots uitgevoerd, waaronder Schrijvers Live. Hierbij konden leerlingen met bekende schrijvers discussiëren via chat. Een andere pilot was Scholenzender.tv, een soort Youtube voor scholen. Deze zender is nog steeds operationeel. Maar het netwerk ondersteunt schoolbesturen dus ook op het organisatorische vlak. Zij gebruiken het netwerk voor hun financiële of leerlingvolgsystemen.” Daarnaast zijn er verschillende culturele organisaties aangesloten, zoals de vestigingen van de OBA, Het Muziektheater, Theater Carré en Podium Mozaïek. Hoek: “Deze organisaties zijn bedrijfsmatig afhankelijk van het netwerk. Zo verloopt de ticketing van Carré via het netwerk. De uptime en snelheid moeten daardoor absoluut gegarandeerd zijn omdat het anders direct financiële gevolgen heeft.”

Tot slot zegt Hoek: “BOA biedt aangesloten scholen en organisaties toegang tot alle mogelijkheden die een snel glasvezelnetwerk kan bieden. Belangrijk daarbij is dat ze zich geen zorgen hoeven maken over de technische kant van de zaak. Door die activiteiten en het gehele beheer aan Axians uit te besteden, zijn we hierin goed geslaagd. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we in de nabije toekomst nog veel meer scholen kunnen laten meegenieten van die voordelen door ze diverse nieuwe onderwijstoepassingen en services aan te bieden.”

Contact

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via communicatie.cs.nl@axians.com. We helpen je graag verder!