Bel direct: 088 5975500
Neem contact op
Terug naar home

Werkplek Assessment

De online werkplek is continu in beweging. Nieuwe technologieën als Artificial Intelligence”, “Internet of Things” of “Big Data” hebben grote invloed, maar ook de veranderende eisen die medewerkers stellen aan hun werkplek. Dus wat blijft er in de toekomst over van de werkplek zoals wij deze nu kennen? En is je organisatie klaar voor deze veranderingen?

Periodiek toetsen

Het is dan ook waardevol om periodiek te toetsen of de online werkplek die nu wordt gebruikt, nog aansluit op de veranderde vraag vanuit je organisatie én de markt. Niet met als doel om de bestaande werkplek radicaal te veranderen, maar juist om deze aan te passen zodat die klaar is voor toekomstige ontwikkelingen. Hiervoor introduceert Axians: het Werkplek Assessment.

Tijdens het Werkplek Assessment vragen we de volgende punten uit:

 • Waar liggen de pijnpunten in mijn organisatie en welke oplossingen biedt een online werkplek hiervoor?
 • Welke eisen en verwachtingen hebben de verschillende groepen gebruikers van hun online werkplek?
 • Hoe worden gebruikers geholpen effectiever te werken?
 • Hoe geeft een nieuwe online werkplek de organisatie een “competitive edge”?
 • Welke mogelijkheden of beperkingen worden opgelegd door de applicaties?
 • Welke online werkplekconcept(en) sluit het beste aan bij de wensen en eisen vanuit mijn gebruikers en organisatie?
 • Hoe wordt er omgegaan met zaken als veiligheid, adoptie van nieuwe technieken?

Deze gegevens verzamelen we aan de hand van gesprekken met medewerkers en vertalen we in  requirements, die de basis vormen voor een advies. Belangrijk hierbij is dat we geen verder onderzoek doen om bepaalde constateringen die tijdens de gesprekken naar voren komen, te onderbouwen.

Resultaat

Je ontvangt een rapport, dat bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Constateringen die wij hebben gedaan tijdens de interviews/gesprekken
 • Vertaling van deze constateringen naar requirements
 • Is er een duidelijke differentiatie te maken in het type medewerker (persona’s)
 • Een advies over de werkplekconcepten die ingezet kunnen worden om aan de gestelde requirements te voldoen
 • Samenvatting

Aanvragen Werkplek Assessment


Powered by