Binnen Axians zijn we ons bewust van onze maatschappelijke rol en bijdrage aan duurzaamheid. Onlangs sprak onze HSEQ-manager over duurzaamheid in de IT-sector en onze bijdrage met het vaktijdschrift Circulaire IT. We nemen een paar highlights met je door.

Dennis van Hoof houdt zich,  als HSEQ-manager binnen Axians,  bezig met strategische verbeter- en veranderprogramma’s om zo een steeds veiligere, duurzamere en meer verantwoordelijke bedrijfsvoering te bevorderen binnen de gehele waardeketen.

Tijdens het interview geeft Dennis aan dat duurzame bedrijfspraktijken zowel economische als ecologische voordelen op kunnen leveren.

Organisaties kunnen allemaal een bijdragen leveren aan veerkrachtigere en welvarende samenleving door  efficiënter gebruik te maken van hulpbronnen, het verminderen van afval en het bevorderen van circulaire economie. Dit zal bijdrage aan een evenwichtige en verantwoorde, economische groei.

Dennis van Hoof

HSEQ-manager, Axians

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie en – waarden van Axians.  Daarbij gaat het ook om het creëren van inzicht en bewustzijn binnen de gehele keten.

Voor Axians geldt dat, met CO2-Prestatieladder op niveau 5, wij samen met de leveranciers en de rest van de keten de CO2-reductiedoelen moeten behalen.  Als voorbeeld hebben wij onlangs de Green+Calculator ingezet om een ketenanalyse uit te voeren met Network as a Service van Axians als uitgangspunt. Met deze tool kan een volledig inzicht verkregen worden in de CO2-voetafdruk van de IT-infrastructuur.

Green+Calculator

Deze carbon-footprint calculator is in staat om de CO2-footprint van de IT-infrastructuur te berekenen. Vervolgens kan, samen met partners (leveranciers of klanten), gekeken worden naar welke verantwoorde keuzes we kunnen maken om de footprint te verlagen. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van de levensduur, of het verlagen van de gebruiksduur van apparaten, of het kiezen van milieuvriendelijke transportmethodes.

Verder lezen? Bekijk hier het volledige artikel of lees op deze pagina meer over duurzaamheid en Axians.