Axians gaat voor de gemeente Utrecht een nieuwe, efficiëntere digitale infrastructuur verzorgen op basis van Network as a Service (NaaS) dienstverlening.

Gemeente Utrecht gaat een nieuwe digitale infrastructuur aanleggen en heeft besloten dit de komende zeven jaar volledig uit te besteden aan Axians. Dankzij Network as a Service (NaaS) verwacht de gemeente aanzienlijke modernisering en verbetering van de dienstverlening te realiseren in kantoren en het datacenter.

De gemeente Utrecht heeft aan Axians gevraagd te voorzien in een Network as a Service-dienstverlening waarbij architectuur, beheer en het lifecycle-management een belangrijk onderdeel uitmaakt van de dienst. De gemeente kan zich daardoor primair focussen op de kern van de business en haar processen, zodat medewerkers meer ruimte krijgen om te innoveren om daarmee bedrijven in en inwoners van Utrecht optimaal van dienst te zijn.

Een betrouwbaar en flexibel netwerk als platform voor innovatie

Een netwerk is niet langer een statische omgeving maar moet in staat zijn om met de organisatie mee te groeien. Daarom mag je verwachten dat je het flexibel kunt op- en afschalen, snel nieuwe locaties kunt activeren, eenvoudig kunt aansluiten op de nieuwe software gedefinieerde WAN-diensten en dat de beveiliging integraal onderdeel is van je infrastructuur. Network as a Service van Axians zorgt hiervoor.

“Door het netwerk te vervangen en als dienst af te nemen bij Axians, kiezen we ook in de toekomst voor een modern, stabiel en schaalbaar netwerk en kunnen we meer vanuit de cloud werken. Het nieuwe netwerk biedt ook een solide basis voor het inzetten van nieuwe digitale mogelijkheden waarmee we kunnen inspelen op de wensen en behoeften van Utrechters, ondernemers en onze eigen organisatie.”

Ed van Rijckevorsel

Supply manager Connectiviteit & Datacenter bij Gemeente Utrecht

Axians verzorgt als onderdeel van de dienstverlening ook de service integratie (SIAM) voor de connectiviteitskavel waarbij onder andere de WAN providers door Axians operationeel worden aangestuurd. Binnen het contract is afgesproken dat de gemeente kan op- en afschalen zodat de dienstverlening meebeweegt met de opgaven van vandaag en morgen.

Waarde uit het netwerk halen

Het is belangrijk dat het netwerk zich steeds verder ontwikkelt. Axians ondersteunt organisaties om de automation van IT te versnellen. De nieuwe generatie software defined netwerken, al dan niet vanuit de Cloud, ontwikkelt zich snel en biedt continu nieuwe functionaliteiten. Denk hierbij aan security patches en updates maar ook aan inzicht in het verkeer, de ervaring van de gebruikers en locatiebepaling. Ze bieden de mogelijkheid om steeds meer waarde uit het netwerk te halen. Deze ontwikkeling doorloopt Axians samen met gemeente Utrecht; advies en ondersteuning maken dan ook integraal onderdeel uit van de dienst die gericht is op flexibiliteit en innovatie. Daarbij werkt de organisatie nauw samen met haar technologiepartners waaronder in deze met Cisco.

De nieuwe generatie netwerken ontwikkelt zich enorm snel en software is hierin een toenemende belangrijke factor. Software geeft de kans om connectiviteit veel beter te laten meebewegen in elke gewenste richting. Door deze nieuwste technologie in te zetten en deze volledig uit handen te geven aan de experts van Axians ontstaat er een flexibel en altijd up-to-date digitaal platform dat ook in de toekomst aansluit bij de behoeften en ambities van de gemeente,

Hendrik Visser

Diensteigenaar NaaS bij Axians

Intelligent netwerk wat zich aanpast

Axians en de gemeente baseren het nieuw te bouwen netwerk, voor zowel campus (kantoren) als het datacenter, op Software Defined Networking (SDN) technologie. Deze oplossing past het beste bij de gewenste functionaliteit en de wensen en ambities van de gemeente Utrecht en zorgt ervoor dat het kan meebewegen. Dit is zowel het geval voor de security infrastructuur als voor het intelligente self-healing wireless netwerk, die bestaan uit honderden access points en zich aanpassen aan de ervaringen van gebruikers en de telemetrie uit het netwerk zelf. De omgeving is volledig gericht op de performance van de applicaties door gebruik te maken van de Cisco ‘Application Centric Infrastructure’ (ACI) in het datacenter, en het optimaal kunnen gebruiken hiervan. Natuurlijk op basis van hoge beschikbaarheid.

Meebewegen in de samenwerking

In het kader van transparantie kijkt de gemeente over de schouders van Axians mee; dit bevordert de samenwerking en het feit dat partijen altijd over dezelfde informatie beschikken in het geval van calamiteiten, maar ook bij de ontwikkeling van nieuwe diensten.

De samenwerking krijgt vorm door de inzet van het klantenteam dat Axians specifiek voor de gemeente Utrecht heeft ingericht. In dit klantenteam is alle benodigde expertise en capaciteit beschikbaar om de dienstverlening aan de gemeente Utrecht optimaal te organiseren. Dit betekent praktisch een gecommitteerd team met deels vertrouwde en nieuwe gezichten en een samenwerking gericht op toegevoegde waarde, dit is een voorwaarde om gezamenlijke ambities daadwerkelijk te realiseren!

Tom Greeve

Deputy Managing Director bij Axians

De gemeente Utrecht en Axians bewegen tevens naar een samenwerking op basis van een, XLA®, een Experience Level Agreement. Dat is een manier om de gebruikservaring van ICT centraal te stellen rondom datgene wat er voor de organisatie en gebruikers écht toe doet.

Network as a Service van Axians zorgt ervoor dat organisaties zich primair focussen op de kern van de business en ruimte krijgen om te innoveren.