Ontwikkeling van normen voor XLA van start

Het gebruik van ICT en de snelle vooruitgang van technologie zorgen dat de verwachting van de eindgebruiker elke dag groeit. Om als ICT-organisatie het verschil te maken, is het belangrijk om eindgebruikers echt te begrijpen en te werken met “een human touch”.  De ‘eXperience Level Agreement’ (XLA®) methode kan hier aan bijdragen.

Axians is samen met KPN, Giarte en de NEN gestart met het ontwikkelen van een aantal normen voor deze XLA-methode. Deze normen zijn een vervolg op de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8038 die in 2020 is ontwikkeld.

Vanuit de ervaring met de NTA 8038 is naar voren gekomen dat de eisen rondom de contractering van XLA duidelijker moeten worden omschreven en dat deze ook moeten worden vastgelegd. Daarnaast is er de wens om de NTA aan te scherpen en tot NEN-norm te ontwikkelen. De XLA-normen bieden marktpartijen duidelijkheid en vertrouwen in de XLA-methode. NEN begeleidt het maken van deze normen. Wat er onder andere in de norm terugkomt :

  • Upgraden van NTA 8038 naar een NEN-norm voor het werken volgens de XLA-methode;
  • Normen voor XLA aanbesteding, offertes en contracten. Hierbij wordt beschreven hoe een aanbesteding als startpunt voor XLA eruit moet zien, hoe een XLA-offerte eruit moet zien, welke eisen gelden voor een contract voor XLA en wat hierbij de relatie met SLA is.

Bijdragen aan deze ontwikkeling

De ontwikkeling van de XLA-normen is in de beginfase en staat open voor bijdragen door belanghebbende partijen. Axians, Nen, Giarte en KPN zijn hierin weer betrokken, ook ICT-dienstverlener Valid neemt deel aan de expertgroep. Maar we zijn op zoek naar nog meer betrokkenen! De ontwikkeling van de XLA-normen wordt namelijk gedaan voor de markt én met de markt. Hiervoor hebben we experts nodig, waaronder bijvoorbeeld ook juristen, sourcing/ inkoop adviseurs, service managers en/of contract managers. Interesse? Laat het ons weten!

Meer weten over XLA?

Wil jij meer weten over XLA®? Bekijk hier de online sessie “De zachte kant van ICT: XLA® met Axians”! Lees het blog Cocreatie bij opzetten XLA® of neem contact op met Jette van Eldijk via Jette.vaneldijk@axians.com

Op donderdag 7 oktober 2021 organiseert de NEN een online informatiebijeenkomst. Deelnemen kan via deze link.