Een Modern Data Platform helpt het Onderwijs om op basis van data betere beslissingen te nemen en antwoorden te krijgen op alle infomatievraagstukken.

Onderwijsinstellingen worden steeds afhankelijker van hun informatievoorziening, voor zowel de processen als strategische beslissingen. Er is behoefte aan actuele stuurinformatie, op diverse niveaus in de organisatie.

Analytics kan op diverse terreinen kan analytics een bijdrage leveren aan het nemen van betere beslissingen, zoals:

  • Bekostiging;
  • Bedrijfsvoering;
  • Primaire onderwijstaak (learning analytics en student analytics).

Door goed gebruik te maken van data kun je lange-termijn-plannen onderbouwen met cijfers. Bijvoorbeeld de inschatting van instroom, deze bepaal je niet op basis van de afgelopen jaren. Maar op harde cijfers, gebaseerd op geverifieerde patronen. Zo kun je proactief inspelen op de toekomst van je onderwijsinstelling. Juist nu!

Door alle verschillende databronnen op één platform te combineren, kun je er inzichten uit halen die anders verborgen blijven.

Hoe ziet het Modern Data Platform voor het Onderwijs eruit? Waar moet je rekening mee houden? En welke voordelen biedt dit in de praktijk? Lees er alles over in dit whitepaper!