De informatievoorziening in zorginstellingen is al lang niet meer alleen gericht op stuurinformatie voor het management. Inzichten uit data moeten ook medisch en ondersteunend personeel helpen om betere beslissingen te nemen.

Analyse van gegevens uit slechts één domein is onvoldoende. Je hebt meer en vaak ook andere soorten gegevens nodig. Een deel van die gegevens is wellicht ongestructureerd, denk aan gespreksverslagen, beeldvormende diagnostiek, et cetera. Gegevens uit verschillende domeinen moeten gecombineerd kunnen worden. Bijvoorbeeld gegevens uit het ZIS, gegevens uit het personele systeem en medische gegevens om te komen een goede inschatting van de werkdruk voor het verplegend personeel. Maar hoe krijg je deze gegevens tijdig en in samenhang bij elkaar?

Huidige informatiesystemen zijn vaak niet in staat om verschillende soorten gegevens binnen één omgeving te combineren en in samenhang te analyseren. Daarom hebben we het Axians Healthcare Platform ontwikkeld, een modern data platform specifiek voor de zorgsector. Het is geschikt voor opslag en analyse van alle typen gegevens uit alle mogelijke bronnen. Het maakt uitwisseling van gegevens in de zorgketen en met zorgpartners mogelijk én voorziet in de data governance.

Een datagedreven zorginstelling kan eigenlijk niet zonder Axians Healthcare Platform. Hoe ziet het Axians Healthcare Platform eruit? En welke voordelen biedt dit in de praktijk? Lees er alles over in de whitepaper, die je hier kunt aanvragen.

Wat zijn de onderwerpen in dit whitepaper?

  • Betere beslissingen op basis van data analytics
  • Waar ligt de bottleneck in de zorg?
  • Wat is het Axians Healthcare Platform?
  • Onderdelen van het Axians Healthcare Platform
  • Data governance
  • Eén platform voor al je informatievraagstukken