We zijn ons er steeds meer van bewust dat alle bedrijfsprocessen met elkaar samenhangen. De wens hierbij is dat je ook direct alles gestroomlijnd wilt evalueren c.q. optimaliseren. De kwaliteit van de core business, in de vorm van producten en/of diensten, is namelijk direct verbonden aan de mate van werkefficiëntie binnen iedere schil van de organisatie. Fundament hiervoor is dat alle deelprocessen op elkaar zijn afgestemd en verspillingen zo volledig mogelijk worden geëlimineerd. Een belangrijke vraag hierbij is ook: is het inzicht van de aanwezige technische infrastructuur in place en welke impact heeft IT op de business van de organisatie?

Business en IT met elkaar verbonden

Hoe zijn we relevant voor onze klanten? Hierin gaf hij aan dat we meer verbinding met onze klanten krijgen door ons te verdiepen in hun bedrijfsprocessen. Deze te begrijpen en te weten welke zorgen en uitdagingen zij hebben. “Business en IT zijn al een tijdje geen aparte ‘eilanden’ meer, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, vertelt Roel.

Het is veel voorkomend dat het management en ondersteunende stafleden nauwelijks inzicht hebben in welke IT-infrastructuur primair wordt gebruikt bij welk proces. Met IT-infrastructuur bedoel ik: in de vorm van bedrijfsapplicaties. Om die reden ontstaat steeds vaker de vraag “Hoe brengen we de business met daarbij de onderliggende IT-infrastructuur in kaart?” Een vorm die hierbij kan helpen, is de Business Impact Poster.

Wat is een Business Impact Poster?

De Business Impact Poster is een poster, die alle bedrijfsprocessen als geheel, met daarbij een koppeling naar het IT-landschap in kaart brengt. Je krijgt hiermee inzicht in de processen van een organisatie. Niet alleen de techniek, maar juist ook de ondersteuning en functionaliteit die IT met zich meebrengt, krijg permanent een belangrijke rol. De poster levert naast techniek de functionaliteit, stabiliteit, flexibiliteit en transparantie die in de hedendaagse IT-wereld steeds meer aandacht vergt.

In de Business Impact Poster worden de volgende componenten verwerkt:

  • De belangrijkste bedrijfsprocessen van de organisatie
  • Koppeling van de bedrijfsprocessen met de onderliggende IT-infrastructuur (applicaties, servers, netwerkcomponenten, software en overige hardware)
  • Essentiële IT-componenten
  • Kennis en expertise over klant specifieke bedrijfsprocessen.

Inzichtelijk impact IT op de bedrijfsprocessen

Axians kan zich echt verbinden met haar klanten door het in place hebben van kennis en expertise van de klant. In plaats van ‘voornamelijk leven in de techniek’, ligt de focus binnen Axians steeds directer op het begrijpen wat de impact of prioriteit is van een bepaald klantissue.

Bij interruptie of ongeregeldheden van een belangrijke applicatie, waardoor bijvoorbeeld de productie stil ligt, kan de servicedesk direct inschatten door middel van de poster wat de impact is van de betreffende interruptie op de business van de klant.

De Business Impact Poster zorgt er voor dat de interne organisatie de core business van de klant doorgrondt. Daarbij is in één interface inzichtelijk welke IT-componenten welk deel van de business raakt. Hiermee voorkom je onnodige escalatie en uiteindelijk het verlies van kostbare hersteltijd.