Het delen van data met externe stakeholders (data sharing) is van cruciaal belang voor veel organisaties. De bestaande data-architecturen, waarbij data veelvuldig wordt gerepliceerd en opgeslagen, zijn echter niet meer toereikend om data getransformeerd en op maat aan te bieden voor verschillende externe stakeholders. De vraag naar informatie vanuit externe partijen neemt alsmaar toe én de behoeftes in datagebruik en verschijningsvorm verschillen sterk.

Daarnaast zorgt het waarborgen van data governance, security en data privacy binnen de bestaande data-architectuur voor toenemende complexiteit en hogere ontwikkel- en onderhoudskosten. Het risico op fouten neemt toe en wordt het steeds lastiger die fouten te lokaliseren en op te lossen. Data delen tussen je eigen organisatie en externe partijen is de afgelopen jaren een apart domein geworden dat een eigen aanpak vereist.

In dit webinar leggen Stefan Koster en Martijn Miltenburg uit hoe je met een moderne data-architectuur – ontwikkeld op het datavirtualisatieplatform Denodo en cloud database platform Snowflake – data op een veilige en slimme manier beschikbaar stelt voor externe partijen. Ze laten zien hoe je data ‘live’ in verschillende vormen kunt transformeren en aanbieden aan externe partijen, zónder data te repliceren en op te slaan. Externen kunnen de data direct consumeren, waarbij ze gebruikmaken van de rekenkracht en schaalbaarheid van jouw cloud database. Daarnaast leggen ze uit hoe je bij het data delen de data governance, security en data privacy veel eenvoudiger kunt waarborgen binnen de moderne data-architectuur.

Veilig en op maat data delen met de moderne data-architectuur

Bekijk de opname

Het webinar heeft reeks plaatsgevonden