Als productiebedrijf sta je continu op scherp. Externe factoren zoals veranderende grondstofprijzen en haperende supply chains zorgen voor uitdagingen. Juist daarom is het belangrijk je eigen processen goed te beheersen en steeds te optimaliseren. Goede informatievoorziening is hierbij onmisbaar. In de praktijk is data echter vaak verdeeld over meerdere systemen binnen de fabrieks- en kantooromgeving. Dit leidt tot silo’s en versnipperde datastromen. Waarom is het verstandig deze data centraal samen te voegen? Dan kun je in ieder geval écht vooruitkijken en beter sturen.

Binnen productiebedrijven hebben de fabriek en het kantoor hun eigen verantwoordelijkheden. Voor de IT-omgeving staan beschikbaarheid en stabiliteit van de infrastructuur centraal. Terwijl de fabriek (OT) vooral ongestoord wil produceren. Om succesvol te zijn, moeten ze wel nauw samenwerken. Het samenbrengen van relevante data en de slimme vertaalslag naar concrete stuurinformatie helpt hierbij. Het biedt een fundament voor meer productiviteit, duurzame productie en maximale kwaliteit en efficiëntie.

Gecombineerde data is waardevoller

In de praktijk zijn de grenzen tussen beide omgevingen niet zo hard en dat is ook noodzakelijk. De waarde van gecombineerde data is namelijk veel groter dan in een versnipperd landschap. Daarom hebben kantoor en fabriek elkaar nodig. IT heeft bijvoorbeeld data uit ERP en CRM-systemen. Binnen de fabriek is veel data beschikbaar uit operationele systemen, zoals MES, SCADA, PLC of rechtstreeks vanuit de machine. Dit zijn vaak losse systemen of puntoplossingen. Omdat deze data op zichzelf staat en verspreid is, beantwoordt deze alleen specifieke vragen. Bovendien zijn de analyse-opties meestal beperkt.

Één versie van de waarheid

Deze gefragmenteerde aanpak maakt het lastig een totaalbeeld van de organisatie te krijgen en zorgt voor ongewenste risico’s. Er ontstaan makkelijk meerdere versies van de waarheid en dat wil je niet als productiebedrijf. Het is belangrijk te beseffen dat die ook niet nodig is; iedere organisatie heeft waardevolle data. Het is wel zaak deze slim samen te brengen. Want vanuit één centraal platform waar alle data samengevoegd, geanalyseerd en gepresenteerd wordt, hebben gebruikers eenvoudig toegang tot informatie op maat. Dit biedt één versie van de waarheid voor kantoor én fabriek.

Krachten bundelen

Het is logisch dat de kantoor- en fabrieksomgeving een eigen focus hebben, dat hoeft ook niet te veranderen. Het is ook zeker niet nodig om alle systemen samen te voegen. Toch is wel logisch om de krachten (lees: data) te bundelen en de beschikbare data uit beide omgevingen samen te voegen. Door data rechtstreeks uit de operatie te benutten, bijvoorbeeld uit machines, en samen te voegen met applicatiedate uit ERP, CRM of assetmanagementsysteem, ontstaan de inzichten om de complete productie te optimaliseren. Hiervan profiteren beide werelden, en in het verlengde hiervan de gehele organisatie.