Wie werkt in de zorg, wil vooral met één ding bezig zijn; zorgen. Dat is nog niet zo eenvoudig in de wirwar van technologie waar je op de werkvloer vaak mee te maken hebt. Axians heeft als missie om technologie zo in te zetten dat zorgmedewerkers méér tijd voor de zorg krijgen. Hoe Axians dat organiseert, vragen we Jessica Burger, segment manager Zorg en André Hendriks, die vanuit de zorg overstapte naar de ICT en nu als director Zorg binnen Axians de verbindende schakel is tussen technologie en zorg.

Jessica heeft een achtergrond in de sport en is al vijf jaar actief bij Axians binnen het segment gezondheidszorg. Sinds een jaar is ze segment manager en als zodanig operationeel en commercieel verantwoordelijk voor de expertise Telecom Infrastructures binnen de gezondheidszorg. “Als in de zakelijke dienstverlening en bij- behorende communicatie iets fout gaat, kost dat geld. In de zorg kan miscommunicatie voor fysiek ongemak van de cliënt zorgen en in het uiterste geval mensenlevens kosten. Je moet garanties kunnen bieden. Als een signaal bijvoorbeeld niet goed doorkomt, kan dit grote gevolgen hebben. ICT-ers die de werkprocessen niet van dichtbij kennen zijn zich daar vaak minder van bewust.” André geeft twee praktijkvoorbeelden. “Bijvoorbeeld als een patiënt van de OK naar de IC wordt gebracht of van de IC naar een andere afdeling en aan sensoren en monitoren hangt. Als er dan in de communicatie tussen de verschillende apparaten en systemen wat mis gaat, kan dat het verschil tussen leven en dood betekenen. Of als er haperingen zijn in de communicatie rondom de verschillende sensoren in een verpleeghuis, kan een cliënt zo maar ongemerkt naast zijn bed liggen. Om dat te voorkomen is goedwerkende missiekritische communicatie nodig.”

Axians’ kijk op zorg

André, director Zorg, is inmiddels al 13 jaar binnen Axians actief, tussen 2000 en 2009 werkte hij al op het scheidsvlak van ICT en zorg bij diverse toonaangevende IT-dienstverleners. Daarvoor was hij werkzaam in de zorg zelf. André is van origine verpleegkundige. Hij schetst de krachtige positie, die Axians als aanbieder van zorgtechnologie heeft. “Axians is vanuit 15 verschillende business units actief in de zorg. Ons werkveld is heel breed en we opereren vaak op de achtergrond. Maar we doen eigenlijk alles op het gebied van ICT, van softwareontwikkeling tot geautomatiseerde datacenters en van data analytics tot de meest geavanceerde telecommunicatie oplossingen. We adviseren, ontwerpen, bouwen en beheren vanuit onze support, managed- en ‘as a Service’- diensten. Altijd op basis van vertrouwen en transparatie en met een flinke dosis toewijding, dat is onze human touch. Ik schat dat 70% van de Nederlandse zorginstellingen op enigerlei wijze een relatie met ons heeft of gebruik maakt van één van onze diensten.”

Uitdagingen aanpakken

Om de zichtbaarheid en herkenbaarheid van Axians in de zorg te vergroten en de Axians-visie op, met en voor de zorg uit te dragen, heeft de onderneming in 2022 de rol van director zorg in het leven geroepen. De zorg staat voor grote uitdagingen, stelt André. “Er komen door de vergrijzing steeds meer mensen die zorg nodig hebben. Daarnaast zijn veel zorgvraagstukken steeds complexer en is er een afname van het aantal zorgmedewerkers. De oudere medewerkers verlaten de zorg en te weinig jongeren stromen in. Digitalisering is een van de schakels die noodzakelijk zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Axians hanteert het credo: ’MEER TIJD VOOR ZORG’, en wil een krachtige bijdrage leveren aan de verdere digitalisering van de zorg, zodat zorgmedewerkers daadwerkelijk meer tijd voor zorg hebben en krijgen.”

Die aanpak vraagt in de ogen van Axians om een solide, veilig en toekomstklaar fundament, waarbij zowel de hard- en software als ook de ICT organisatie op orde zijn. Zodat ze flexibel kunnen meebewegen met nieuwe ontwikkelingen. Dat betekent samenwerkende systemen en het oplossen van interoperabiliteitsvraagstukken. Want iedereen die betrokken is bij ICT in de zorg beseft dat gegevensuitwisseling een cruciale rol speelt in de beschikbaarheid van de juiste data, op de juiste plaats en op het juiste moment. Er moet nog veel gebeuren om dit mogelijk te maken. André: “Dat vraagt o.a. om ‘digitale inclusie’. Dat houdt in dat de mensen die gebruik dienen te maken van de oplossingen, ook meegenomen worden in het hoe en waarom van deze digitaliseringsslag. Plus de uitleg wat het voor meerwaarde brengt voor de medewerker zelf, maar ook de cliënt en diens omgeving, denk aan mantelzorgers. Als mensen digitaal vaardiger worden en de data beter beschikbaar is, biedt dat meer mogelijkheden om zorgprocessen, die altijd leidend dienen te zijn, te verbeteren. Als Axians kunnen we de fundering neerzetten, hebben we veel expertise over data, kennis van interoperabiliteit “Axians wil een krachtige bijdrage leveren aan de verdere digitalisering, zodat zorgmedewerkers meer tijd voor zorg krijgen.” en hebben we applicaties en oplossingen, waarmee we waarde kunnen toevoegen en de data kunnen laten stromen.”

Axians wil een krachtige bijdrage leveren aan de verdere digitalisering, zodat zorgmedewerkers meer tijd voor zorg krijgen.

Mensenwerk

En niet te vergeten, digitalisering in de zorg blijft werk van mensen. Jessica: “Tijdens onze gesprekken vraag ik vaak; wat zou je doen als je 20% meer tijd hebt? Dat werkt ontwapenend. Dan gaan onze gesprekken meer over wat zorgmedewerkers zouden willen bereiken en welke toegevoegde waarde digitalisering en missiekritische communicatie kan bieden. Het interesseert een zorgmedewerker niet wat voor techniek er achter zit, het moet het gewoon doen. Zodat het ze meer tijd voor zorg geeft. Mensen in de zorg willen met mensen bezig zijn en zo min mogelijk met data en technologie, daarom streven wij naar “meer tijd voor zorg en digitale inclusie”.
Dat betekent bijvoorbeeld dat de noodzakelijke vastlegging van gegevens en uitwisseling daarvan niet ten koste gaan van de handen aan het bed. Integendeel, digitalisering zou juist moeten ondersteunen.
Daar onderscheiden we ons ook in, los van alle kennis en techniek die we kunnen leveren. Het gaat er om dat we ons kunnen inleven in onze klanten, in hun organisaties. Wat ze bezig houdt en waar ze tegenaan lopen. Dat we met ze meedenken en zo met voorstellen komen, die wat opleveren en zo niet, dan verwijzen we graag door”. Dat is wat wij noemen:’ICT with a human touch’.”

Onder de motorkap

Natuurlijk kunnen we het niet laten om nog even onder de motorkap van Axians te duiken. Jessica’s afdeling Telecom Infrastructures levert Private mobile networks, waar DAS, private LTE en private 5G onder valt. Als tweede pijler private mobile radio, portofonie, traditionele tetra maar ook steeds meer push to talk over cellular. De derde pijler is Unified Communications (UC), van Alcatel en NEC en de vierde pijler is voice recording van bijvoorbeeld NICE. “In een ziekenhuis als het Erasmus zijn we met die eerste drie pijlers actief en kijken we nu naar implementatie van voice recording.”
“We leveren daarnaast de hele range voor netwerken, routers, switches, telefooncentrales. Managed services, field services eromheen. We bieden veel van onze diensten ‘as a Service’ aan, bijvoorbeeld voor netwerken.Klanten willen dat ook graag, wij nemen het dan volledig uit handen en zij hebben er verder geen omkijken naar. We koppelen daar een abonnement op innovatie aan. Met diensten voor connectiviteit zoals DAS as a Service en Private 5G as a Service, Network as a Service (NaaS), Datacenter Automation(GAIA) en ons IoT en Data platform (Maestro), zodat we ook in de zorg de digitale transformatie optimaal kunnen begeleiden.”

We leveren vanuit een zusterunit veel zorgdomotica voor alarmering, track en trace en kunnen er voor zorgen dat die data op een goede manier beschikbaar komt. Zomaar een voorbeeld van een deel van de Axians zorg community waarbij de verschillende specialisten samenwerken in een netwerk om de beste oplossing voor de zorg te realiseren. We detacheren vanuit mijn unit ook veel mensen bij onze klanten die hun interne IT- en telecom afdelingen kunnen ondersteunen.”

Veelzijdige specialist

Jessica ziet dat de vraag naar private LTE /5G sterk toeneemt. “Veel mensen zien dat nog als concurrent voor WiFi, maar voor ons is het complementair. Het gaat dan om het scheiden van de kritische en de niet-kritische communicatie.“ André ziet ook een enorme toename van sensoren. “Door de groeiende zorgvraag en de afname van mensen die dat kunnen uitvoeren. Sensoren en metingen op afstand kunnen dan enorm helpen. Heel veel zaken waar je nu voor naar het ziekenhuis moet, kun je ook thuis doen”, stelt hij tot slot. Het is duidelijk dat de rol van technologie in de zorg alleen maar verder zal toenemen en dat er voorlopig veel werk aan de winkel is voor de zorg zelf, de betrokken overheden, de betrokken ICT-dienstverleners én natuurlijk voor de veelzijdige specialist die Axians ook op het gebied van Zorg is.

UIt: TBM, Maart 2023

Interesse? Neem dan contact met ons op via dit formulier