Vorig jaar leverden IT-afdelingen een monsterprestatie door van de ene op de andere dag thuiswerken voor alle kantoormedewerkers te faciliteren. Natuurlijk, bedrijven die (vrijwel) uitsluitend met moderne SaaS-applicaties werken, hadden het makkelijk. Maar verreweg de meeste bedrijven in bijvoorbeeld de handel en industrie is voor de kern van de bedrijfsvoering afhankelijk van legacy applicaties. Denk aan ERP-applicaties die nog niet zijn geüpgraded naar de cloud, maatwerk dat al jaren in gebruik is et cetera. Deze bedrijven konden hun medewerkers niet veel meer bieden dan een hybride omgeving, bestaande uit enerzijds een moderne werkplek met Teams als basis, en anderzijds een verouderde server based computing technologie die toegang biedt tot de legacy applicaties.

Bied wat meer gebruikersgemak

Dit functioneerde prima in de omstandigheden die vorig jaar pasten bij de crisissituatie. Nederland liep er zelfs wereldwijd mee voorop. Thuiswerken gaf hier aanzienlijk minder problemen dan in andere landen. Alle reden dus voor een  applaus voor de IT-afdelingen van Nederlandse bedrijven. Nu echter duidelijk is dat thuiswerken een blijvertje is, is het tijd om wat te doen aan de hybride werkplek.

Want hoewel deze technisch aan alle eisen voldoet, is er functioneel nog wel wat te wensen. Want bij iedere handeling moeten medewerkers nadenken: waar moet ik op dit moment zijn? Welke techniek moet ik gebruiken? Het leidt tot situaties waarbij medewerkers videovergaderen via hun telefoon, omdat ze tijdens die vergadering informatie uit het ERP-systeem bij de hand moeten hebben. Maar ze kunnen niet beide systemen tegelijkertijd open hebben staan op hun laptop.

Virtuele desktop via moderne cloudtechnologie

Gelukkig is er een goede techniek om hier wat aan te doen: Azure Virtual Desktop. Deze technologie maakt het mogelijk om legacy applicaties via een moderne, centrale toegangspoort te benaderen. Net als bij een Office 365 werkplek komt de gebruiker op een centrale plek terecht waar hij toegang heeft tot al zijn applicaties. Alleen de techniek erachter verschilt iets. Waar bij een Office 365 werkplek de applicaties worden gestreamd (published apps), openen medewerkers nu een virtuele desktop, vergelijkbaar met hoe ze voorheen inlogden in hun oude werkplek.

Organisatiebrede of afdelingsgewijze aanpak

Je kunt de Azure Virtual Desktop organisatiebreed uitrollen ter vervanging van bijvoorbeeld je oude werkplekomgeving. Je kunt het echter ook alleen toepassen op afdelingen en voor medewerkers die veel te maken hebben met legacy applicaties. De groep die immers primair met moderne SaaS-applicaties werkt, loopt helemaal niet tegen de hierboven geschetste problemen met legacy software aan. Zij kunnen prima uit de voeten met een Office 365 werkplek met daarin de published apps. Je kunt ervoor kiezen om alleen die organisatieonderdelen waar medewerkers veel taken moeten verrichten in legacy software, uit te rusten met een virtuele desktop.

Medewerkers die slechts heel af en toe iets moeten nakijken in een legacy applicatie, kunnen die applicatie via een browser benaderen. Dat is geen handige werkwijze als je echt in zo’n applicatie moet werken, maar het functioneert prima voor bijvoorbeeld een salesmedewerker die primair in het SaaS CRM-systeem en met de Microsoft-applicaties werkt, maar die in het legacy ERP-systeem wil kunnen nakijken of een klant de factuur al heeft betaald.

Heb je vragen over Azure Virtual Desktop? Neem gerust contact op met: