Hoe is het opstellen van de begroting bij uw organisatie verlopen? Iedere keer zien we het weer terugkomen bij verschillende zorginstellingen: de enorme uitdaging om richting het einde van het jaar de begroting voor het opvolgende jaar op te stellen. Controllers lopen tegen de grenzen van Excel aan, budgetverantwoordelijke weten niet waar ze de laatste versie van een template kunnen vinden, en managers missen het benodigde inzicht in de voortgang van dit proces. Nog in het nieuwe jaar moeten begrotingen beoordeeld en bijgesteld worden, en dat terwijl de jaarrekening al weer boven het hoofd hangt!

In de praktijk zien we vaak dat er een template in Excel wordt gemaakt, welke naar verschillende afdelingen wordt verzonden, daar wordt ingevuld, en meestal nog ter aanvulling wordt doorgestuurd naar andere betrokkenen. Uiteindelijk komen alle ingevulde templates op de financiële afdeling terecht waar ze worden gecontroleerd en samengevoegd tot één begroting. Dit hele proces kost veel tijd van alle betrokkenen, is erg foutgevoelig en weinig consistent, wat uiteindelijk leidt tot een verlies van kwaliteit in de budgetplanning of -consolidatie. En voor het adviseren over mogelijke scenario’s of het tussentijds bijsturen op basis van een rolling forecast is al helemaal geen tijd over…

Dit kan anders, met onze integrale Planning & Control oplossing voor de Care!

Om het hele proces van plannen, budgetteren en pro­gnosticeren veel efficiënter en effectiever uit te voeren maken wij gebruik van de Jedox, software voor Enterprise Performance Management. Speciaal voor de zorgsector hebben we een aantal modellen ontwikkeld die het mogelijk maken om snel en eenvoudig deze problematiek aan te pakken. Hiermee kunnen zorginstellingen hun (meerjaren) begroting voor bijvoorbeeld Financiën, Personeel, Productie, Zorgverkoop en Investeringen veel sneller en gemakkelijker opstellen. Ook het regelmatig uitvoeren van prognoses of zelfs een rolling forecast komt hiermee binnen handbereik.

Integratie is het sleutelwoord

De verschillende modules kunnen flexibel ingericht worden naar de voorkeuren van uw organisatie. Zo biedt de oplossing ondersteuning bij uw processen zonder dat deze volledig aangepast hoeven te worden naar de software. Integratie is daarbij het sleutelwoord.

Integratie tussen het plannen van de verschillende afdelingen en tussen de strategische, tactische en operationele plannen. Daarbij is het niet alleen terugkijken, maar juist ook vooruit kijken. Inzicht in verwachte zorgopbrengsten, personele ontwikkelingen en resultaatontwikkeling binnen afdelingen geeft je de mogelijkheid tijdig bij te sturen. Bijvoorbeeld in de functiemix, capaciteit en investeringen. Heldere KPI’s en dashboards helpen hierbij. Jedox geeft de business en financial controller het inzicht dat nodig is om als adviseur van de organisatie op te kunnen treden. En een financieel manager heeft met Jedox altijd direct het complete overzicht over uw zorginstelling.

Hoe gaat dit in de praktijk?

Een van onze klanten wilde de planning- en budgetteringsproces moderniseren. Om de financiële afdeling goed te ondersteunen werd gezocht naar een flexibele en schaalbare omgeving. In het selectietraject was de modulaire opbouw van onze oplossing één van de beslisfactoren. Tijdens de implementatie hebben we de betrokken planning- en control medewerkers van deze zorginstelling meegenomen in een praktische training on-the-job, zodat ze snel met de oplossing aan de slag konden gaan. Daarna is nog een driedaagse workshop georganiseerd om het financiële team volledig klaar te stomen voor het maken van de begroting voor het nieuwe jaar. Na de snelle implementatie van de oplossing kon op deze manier al gauw veel efficiënter worden gepland voor de domeinen financieel, personeel en zorgproductie.

Het totale proces van het in stand brengen van een begroting is bij deze klant nu een gestroomlijnd proces. Het is mooi om te zien dat onze oplossing in de praktijk naar tevredenheid werkt en dat de gewenste resultaten worden behaald!

Meer weten over deze oplossing?

Wil je meer weten over deze oplossing of de werking ervan in de praktijk zien? Neem gerust contact met mij op voor het maken van een afspraak via rik.sietsma@axians.com of bel ons op telefoonnummer 088-5975500.