Machines en processen staan steeds meer in contact met informatie- en communicatietechnologie. Dankzij Internet of Things, de ontwikkeling van sensoren en cloud computing kunnen we spreken van een zogenaamde vierde Industriële Revolutie. De data uit de machines, het productieproces en de staat van een product worden gecombineerd en geanalyseerd door een Business Analytics tool, bijvoorbeeld met Qlik of SAP. Deze analyse biedt richtlijnen voor het efficiënter maken van een product, maar nog belangrijker: het is het fundament voor volledig nieuwe verdienmodellen en services. Ook jouw organisatie kan hiervan profiteren. Hoe? Dat lees je hier.

Dankzij de vierde industriële revolutie kunnen we twee data-werelden samenbrengen. De IT-data zoals CRM, ERP en financiële cijfers en de OT-data: de data die wordt vergaard door het monitoren van machinale of fysieke processen. De techniek om al deze data te kunnen verzamelen, opschonen, verbinden en presenteren wordt verzorgd door Business Analytics.

De Business Analytics tool maakt van alle data waardevolle bedrijfsinformatie waarmee je de hele keten overziet. De inzichten en voorspellingen die hierdoor naar de oppervlakte komen, maken alles inzichtelijk en meetbaar, aangepast naar de datavolwassenheid en de verschillende rollen binnen het bedrijf. Je maakt zelf besluiten aan de hand van de inzichten.

Efficiëntie en betrouwbaarheid

De belangrijkste resultaten van werken met Business Analytics in de industriële sector zijn het vergroten van efficiëntie en betrouwbaarheid.

De efficiëntie van bedrijfsvoering wordt beïnvloed door de algemene effectiviteit van apparatuur. Denk bijvoorbeeld aan producten die complex zijn om te maken, zoals maatwerk. Hierdoor gaat capaciteit verloren en is er meer afval. Deze producten genereren vaak een hogere marge. Business Analytics maakt inzichtelijk of de marge opweegt tegen de nadelen in het productieproces: de IT en OT-data worden naast elkaar gelegd. Dit houdt in dat de verloren capaciteit en het afval wordt vergeleken met o.a. de kostprijs en inkoopprijs. Op basis van deze inzichten bepaal je of de marge hoog genoeg is nu je het productieproces van de hele keten doorziet.

Het verhogen van efficiëntie hangt samen met het verhogen van betrouwbaarheid van je machines. De data uit sensoren en besturingssystemen geven inzichten waarmee je slijtage of defecten kunt voorspellen. Dit maakt dat er veel minder ‘downtime’ is en er dus veel efficiënter gewerkt kan worden, de performance wordt verbeterd en de ROI (Return on Investment) ligt vele malen hoger.

Nieuwe verdienmodellen en services

Het aanbrengen van sensoren op machines heeft niet alleen een positief effect op de efficiëntie. Er ontstaan ook nieuwe verdienmodellen en services voor de machineleverancier die ook voor de klant voordelen opleveren, onder andere afrekenen op performance.

Afrekenen op performance

De beschikbare data maken het mogelijk om af te rekenen op performance en efficiency. De leverancier heeft aan de gebruiker namelijk een x-aantal producties per tijdseenheid met een bepaalde beschikbaarheid en kwaliteit verkocht en wordt dus afgerekend op de performance. De gebruiker betaalt voor de prestatie en de performance. Dit maakt voor de gebruiker de kosten per product inzichtelijk. Voor de leverancier is het gunstiger, omdat zij een continue relatie opbouwt met de klant en eigenlijk fungeert als partner. De relatie tussen leverancier en klant wordt hierdoor enorm versterkt.

De samenwerking tussen gebruiker en leverancier kun je intensiveren door data met elkaar uit te wisselen. De gebruiker leest lokaal de data uit van de machine voor z’n eigen business, maar ook de machinebouwer heeft veel aan deze data. Naast uitgebreid benchmarkonderzoek, kunnen zij ook onderhoudsvoorspellingen doen op basis van gebruik en externe factoren. Denk bijvoorbeeld aan het voorspellen van de levensduur van een onderdeel. Niet alleen het aantal producten, maar ook de uitgelezen data zoals bijvoorbeeld trillingen, temperatuur of snelheid, kunnen hier invloed op hebben. Door te vervangen vóórdat er een storing optreedt, verhoog je de ‘uptime’ en efficiëntie van de machine, evenals de tevredenheid van de klant en de betrouwbaarheid van zowel de machines als van de leverancier.

Datagedreven beslissingen

Data is onmisbaar om toekomstproof te zijn en mee te gaan in ‘Industrie 4.0’. Zowel gebruiker als leverancier maken enorme stappen in hun bedrijfsvoering wanneer ze inzicht hebben in de gehele keten. En dat is niet de enige winst: Business draait om cijfers. Het moet dan ook duidelijk zijn waar de cijfers vandaan komen zodat er geen tijd verloren gaat aan discussies over de betrouwbaarheid, volledigheid en juistheid van deze cijfers. Dit bereiken we door vooraf data definities en businessregels vast te stellen. Bijvoorbeeld dat binnen de hele organisatie en alle afdelingen is afgestemd hoe de marge wordt bepaald en wat de definities zijn van o.a. kostprijs en uitval. Zo worden de resultaten niet lang ter discussie gesteld. In presentaties met grafieken uit de Business Analytics-tool kun je altijd terug naar de brondata. Dit zorgt ervoor dat de energie uitgaat naar het nemen van datagedreven beslissingen. En dat is toch precies waar de toekomst om vraagt?

Meer weten?

We brengen graag mensen aan tafel die meer willen weten over Business Analytics en Internet of Things. Daarom organiseerden we een interactieve online sessie: Axians #Futurelab.  Bekijk de sessie hier terug!