Waarom dit whitepaper? 

Door de grote variatie aan activiteiten, regelingen en geldstromen is de complexiteit binnen het ggz-landschap enorm. Het complexe samenspel bemoeilijkt een helder inzicht in de bedrijfsvoering en een goede inschatting van de zorgkosten. De complexiteit binnen de ggz vertaalt zich ook naar de dataomgeving. Een gemiddelde ggz-organisatie gebruikt een waaier aan bronsystemen om de zorg en bedrijfsvoering te ondersteunen. Integratie tussen deze systemen is vaak beperkt, waardoor gegevensuitwisseling tussen de verschillende systemen vaak nog handmatig via Excel gebeurt. In dit whitepaper leggen we uit hoe je als ggz-organisatie grip kunt krijgen op de eigen data en dataomgeving.

Wat je vindt in het whitepaper:   

  1. Uitleg over het opzetten van een eigen data-ecosysteem
  2. De voordelen van een eigen data-ecosysteem
  3. Een praktijkverhaal

Download de whitepaper