Leer in 7 minuten

  1. Hoe je meer kunt denken vanuit het perspectief van een OT’er
  2. Waar het meestal misloopt in de communicatie tussen IT en OT
  3. Hoe de samenwerking met OT je uiteindelijk meer resultaat oplevert

Een mini-cursus OT voor IT’ers in de maakindustrie

Historisch gezien zijn information technology (IT) en operations technology (OT) twee gescheiden werelden, met uiteenlopende processen en werkwijzen. Binnen IT is flexibiliteit van groot belang om snel in te spelen op de behoefte van gebruikers en klanten. IT is één grote verbonden wereld vol connectiviteit, updates en innovatie. De belangrijkste uitgangspunten van de OT’er zijn veiligheid (van medewerkers en systemen) en continuïteit van de productie. Alles wat het productieproces kan verstoren of potentieel een risico voor de veiligheid vormt, houden ze liefst zo ver mogelijk buiten de deur. Daarom werkt OT met speciaal ontwikkelde (proprietary) systemen en protocollen, om de fysieke processen en componenten in een machine(lijn) te monitoren en beheren. OT-systemen zijn meestal niet verbonden met IT-netwerken.

Door opkomst van technologische ontwikkelingen zoals Internet of Things en machine learning, wordt het veel bedrijven in de maakindustrie inmiddels duidelijk dat ze veel waarde kunnen halen uit hun apparaten, machines en systemen. Vanuit OT en IT groeit de vraag naar informatie over operationele processen, om de productie en andere gerelateerde processen te kunnen monitoren, analyseren en verbeteren. Daarvoor moeten IT en OT echter wel verbonden zijn met elkaar.

Die noodzaak begrijpen OT’ers ook wel. Toch levert het gesprek tussen IT en OT in de praktijk veel frictie op door de uiteenlopende belangen en omdat ze niet dezelfde taal spreken. Als eindverantwoordelijke voor IT kan het daardoor behoorlijk lastig zijn om de productievloer mee te krijgen in veranderingen. In dit blogartikel geven we je als IT-verantwoordelijke de handvatten om de wereld van OT beter te begrijpen en het gesprek op een andere manier aan te gaan. Aan de hand van voorbeelden laten we je zien hoe de samenwerking tussen IT en OT kunt bevorderen.

What’s in it for me?

Als IT’er ben je meer dan een OT’er bezig met vooruitkijken en innoveren. Een OT’er is logischerwijs meer bezig met het dagelijkse reilen en zeilen. De eerste prioriteit is immers de vlekkeloze (samen)werking van machines en apparaten. Toch worden bij het gesprek tussen IT en OT vaak argumenten gebruikt om te innoveren, die niet direct in het belang zijn van productie. Problemen waar zij tegenaan lopen, worden niet opgelost. Of ze krijgen alleen te horen dat IT allerlei data uit machines wil gaan halen. Daardoor voelt zo’n project meestal aan als ballast en werkt OT liever niet mee.

Zorg daarom dat je een gemeenschappelijk belang en doel vindt, waar OT ook profijt van heeft. Vraag een productiemanager naar zijn of haar dagelijkse werkzaamheden, de werkwijze en processen die productie volgt. Waar lopen ze tegenaan? Wil een productiemanager meer grip krijgen op de planning? Of de kwaliteit van bepaalde batches beter kunnen monitoren? Door hierover in gesprek te gaan en aan te geven hoe je dit probleem kunt oplossen, gaat het belang van innovatie ook leven op de productievloer. Daardoor kun je innovatie bovendien koppelen aan een duidelijk doel. Kies één of twee van die doelen en maak ze concreet. Daarna kun je kijken hoe je processen kan verbeteren en die doelstellingen kan bereiken. Welke middelen kun je inzetten? Welke technologie kun je gebruiken? Welke data heb je nodig?

Hebben we het over hetzelfde?

Waar het vaak misloopt in de communicatie tussen IT en OT zijn de verschillende begrippen die anders geïnterpreteerd worden. Neem bijvoorbeeld realtime. In IT is het vrij normaal om deze term te gebruiken bij tools die eigenlijk near realtime zijn. Als een BI-tool er een paar seconden langer over doet om een dashboard te visualiseren, heeft dat weinig gevolgen voor de gebruiker. Dat ligt iets anders bij OT. Als een medewerker zijn hand in de buurt van een zaagblad houdt, dan moet die zaag ook echt direct uitgaan om de veiligheid te kunnen garanderen. Daar is realtime dus écht realtime. Dit soort kleine verschillen zijn er vaak tussen IT en OT. Het is dus essentieel om je goed verdiepen in de wereld van OT. Maak daarnaast ook gebruik van elkaars expertise. De experts hebben tenslotte al jarenlang ervaring op kunnen doen met OT en weten ook heel goed waar de risico’s liggen. En zij profiteren ook weer van jouw kennis. Door kennis te delen, kun je in innovatieprojecten eenvoudiger samenwerken en beide disciplines goed toepassen in het werkveld.

Wisselwerking tussen IT en OT

Is het een kans of een bedreiging?

Door samen te werken met IT en data te delen, geeft een OT’er een deel van de controle over zijn operationele processen op. Dat kan worden gezien als een bedreiging. Stel: er is onderling afgesproken om sensoren te plaatsen in machines. Daarmee ga je de status van onderdelen monitoren en voorspellen wanneer die onderdelen kapotgaan. Zo kan een productiemanager de onderhoudsmonteurs slimmer inplannen. Als IT kijk je mee bij dit proces en zie je het ook als productie bepaalde dingen niet doet of zaken slimmer aan kan pakken. Dat kan voor een OT’er voelen alsof iemand zich bemoeit met zijn of haar werk. Of dat er over het werk van productie achter zijn of haar rug om gerapporteerd wordt. Je kunt de beste bedoelingen hebben om de productie te verbeteren, maar mogelijk voelt dat voor een OT’er alsof hij of zij grip verliest op de eigen processen.

Sta daarbij stil, bespreek hoe je daarmee omgaat en maak duidelijke afspraken. Misschien kun je veel angst wegnemen door inzichten direct te delen en beslissingen over het proces bij OT neer te leggen. Daardoor krijgt OT ook zeggenschap over de veranderingen op de werkvloer. Bijkomend voordeel is dat je inzichten ook direct kunt toetsen bij de experts.

Hoe kun je garanderen dat het veilig blijft?

Cybersecurity is iets waar een OT’er weinig mee te maken heeft. Veiligheid gaat bij productiemanagers vooral over de veiligheid van mensen die met machines werken. Bij de software van machines is meestal geen rekening gehouden met toegang van buitenaf. In IT is het heel normaal om systemen te integreren, firewalls in te richten en patches uit te voeren. Bij de software van machines is er meestal geen of weinig rekening gehouden dat anderen toegang krijgen. Maar het feit dat je als IT’er verstand hebt van cybersecurity, betekent niet dat een OT’er je advies op dat gebied zomaar aanneemt. OT’ers zijn zeer goed in het inschatten van risico’s en nemen veranderingen erg serieus om de continuïteit van de productie te waarborgen. Als operationele processen door een aanval van buitenaf stil komen te liggen, zijn de gevolgen daarvan groot. Het is niet even een kwestie van opnieuw opstarten. Het kan uren duren voordat een productie weer op volle toeren draait.

Het werkt dus niet om OT’ers alleen te vertellen dat iets veilig is. Je wilt ze exact uitleggen welke risico’s er zijn als je data wilt gaan ophalen uit machines en wat de gevolgen zijn voor productie. En hoe denk je die risico’s te voorkomen, zonder de primaire OT-processen te verstoren? Neem ze mee in de techniek en processen, zodat ze ook een volledig beeld krijgen van wat cybersecurity inhoudt. Op basis daarvan kunnen OT’ers een betere inschatting maken hoe bepaalde veranderingen van invloed zijn op de betrouwbaarheid en continuïteit van de productie.

Conclusie

De samenwerking tussen IT en OT vergt een inspanning van beide kanten, maar de eerste stap in dat proces ligt bij jou als IT-eindverantwoordelijke. Waarom? Omdat jij de urgentie al voelt om te innoveren en je organisatie verder te helpen. Die urgentie moet je ook over zien te brengen bij OT. Dat doe je door eerst te luisteren en erachter te komen welke thema’s er spelen bij OT. Op die manier kun je innovatie vertalen naar oplossingen die OT verder helpen. Aan de hand van een gezamenlijk doel wordt het makkelijk om kennis en expertise met elkaar te delen, verantwoordelijkheden te bespreken en taken te verdelen. Daardoor creëer je onderling vertrouwen en meer begrip voor elkaars situatie. Dat is een vruchtbare bodem om de toekomstige samenwerking tussen IT en OT verder uit te breiden.

Wat zou een goede samenwerking tussen IT en OT jouw organisatie op kunnen leveren?