Geschreven door Niels Wesselink

Om met succes over te stappen van verouderde spreadsheet workflows naar het gebruik van geïntegreerde financiële planning, zijn er een aantal belangrijke overwegingen om te nemen. 

Zorg voor ondersteuning van het management

Oude structuren in FP&A moeten worden vernieuwd om aan de veranderende zakelijke behoeften te voldoen. Dit is natuurlijk oud nieuws, maar toch worstelen veel organisaties nog met deze noodzakelijke verandering. Naar schatting vindt 30% van de IT-uitgaven van bedrijven plaats buiten het IT-team, wat nieuwe mogelijkheden en kansen biedt. Welke aanpak kiest jouw organisatie? 

Binnen de organisatie moet er vraag om verandering zijn. Hierbij moet vooral het management instemmen zodat zij innovaties op corporate niveau kunnen initiëren. In principe heeft iedereen dezelfde doelen, maar verschillende afdelingen kunnen een andere benadering hebben om ze te bereiken. De steun van het management kan ervoor zorgen dat het bedrijf er daadwerkelijk in slaagt de verandering door te voeren. 

Daarnaast moeten de initiatieven de winstgevendheid vergroten, de loyaliteit van klanten vergroten, kosten besparen of de naleving verbeteren. Geavanceerde data-analyse kan bijvoorbeeld inzicht bieden die nieuwe kansen laat zien, de werkdruk vermindert en het risico op fouten verkleint. Aan deze vereisten kan echter alleen worden voldaan als de strategische doelen duidelijk zijn gedefinieerd. 

Een zakenpartner, niet alleen een dienstverlener

Een serviceprovider moet meer kunnen dan alleen service verlenen om het pad naar geïntegreerde planning te ondersteunen. Ze moeten niet alleen technologie leveren, maar ook toegevoegde waarde bieden op het gebied van innovatie en best practises. De oplossing moet immers niet alleen oude technologie vervangen, maar moet ook een lange termijn voordeel voor de organisatie opleveren. 

IT moet daarom in een vroeg stadium strategisch worden betrokken. Wanneer je bedrijf al in de cloud werkt, is plannen zonder de cloud zinloos. Als jouw bedrijf een privécloud of met een lokale infrastructuur werkt, past een lokale aanpak of een hybride oplossing wellicht beter. Daarom moet de provider flexibel kunnen reageren op de eisen van jouw bedrijf en samen met jou plannen hoe bestaande systemen in de nieuwe oplossing worden geïntegreerd, hoe gegevensbescherming en gegevensbeveiliging worden gewaarborgd en hoe aanpassingsmogelijkheden en autonomie voor jouw team zullen zijn ingebouwd. 

Een eenvoudige Request for Proposal (RFP) kan deze problemen niet oplossen, omdat het niet alleen gaat om wat een product doet, maar ook om hoe het wordt geleverd. Aanbieders op de shortlist moeten in staat zijn om elementaire bedrijfsspecifieke vragen te beantwoorden. In plaats van je te concentreren op alleen een softwaredemonstratie, controleer je of de oplossing voldoet aan de eisen van jouw bedrijf. Zijn ze bereid om samen met jou een Proof of Concept op te zetten? 

Een waardevolle investering van tijd en moeite

In plaats van simpelweg een oplossing te bouwen voor geïntegreerde planning – wanneer je organisatie zich richt op strategie en de weg voorwaarts met een zakenpartner en niet alleen een dienstverlener – zal dit op lange termijn zijn vruchten afwerpen. Onzekerheid komt in heel veel vormen voor in het bedrijfsleven. Een gedefinieerd pad naar geïntegreerde planning ondersteunt het verminderen van die onzekerheden. 

Dit bewijs van waarde creatie fungeert als katalysator om andere belanghebbenden bij het bedrijf te betrekken, want zelfs als het de financiële afdeling is die uiteindelijk de beslissing neemt, is het nog steeds belangrijk dat andere afdelingen in de organisatie overtuigd zijn. 

Meer weten?

Zoals ik al zei moet een serviceprovider meer kunnen dan alleen service verlenen om het pad naar geïntegreerde planning te ondersteunen. Axians is een partner die actief met je meedenkt. Wil je weten hoe we jou kunnen helpen? Neem dan contact met ons op via info.bi.nl@axians.com