Binnen een half uur ben je up to date!

Datavirtualisatie staat hoog op de agenda van veel organisaties. Door data virtueel en niet fysiek te ontsluiten, kan namelijk veel sneller ingespeeld worden op veranderingen en kan nieuwe informatie veel sneller ontsloten worden. Datavirtualisatie is de ideale oplossing voor agile BI, big data en het realiseren van een dataloket en 360º klantbeeld.

In de praktijk overtreft datavirtualisatie vaak de verwachtingen. Toch worstelen veel organisaties nog met de investeringen in nieuwe software voor data-integratie. Hoe kan ik de aanschaf van een kostbaar datavirtualisatieplatform verantwoorden naar mijn organisatie?

Hoe je de beslissing nemen gemakkelijker maakt

Tijdens dit webinar leggen Mattijs Voet en Jonathan Wisgerhof uit hoe je in vier stappen een goed onderbouwde business case opbouwt voor de investering in software voor datavirtualisatie. Ze presenteren een algemeen bruikbare business case template en laten zien hoe je de kosten en baten van datavirtualisatie in kaart brengt. Een niet te missen kans voor organisaties die de mogelijkheden van datavirtualisatie onderzoeken of van plan zijn dat te gaan doen.

Bekijk de opname