Geschreven door Eduard Berteler, Business Segment Manager bij Axians

 Als ergens de noodzaak om datagedreven te werken wordt gevoeld, is het wel bij de overheid. Gemeenten, maar ook Ministeries en ZBO’s, moeten aan steeds hogere verwachtingen van burgers voldoen. Ze zijn meer en meer bezig met datagedreven oplossingen om uitdagingen op gebied van mobiliteit, milieu, veiligheid en duurzaamheid te tackelen. Slimme techniek is onmisbaar om grote hoeveelheden data snel te verzamelen en te analyseren, maar slimme mensen ook. Want data krijgt pas waarde in handen van mensen die gegevens echt kunnen interpreteren, controleren en hierop beslissingen kunnen baseren. Oftewel, mensen die datageletterd zijn.

Iemand die data literate of datageletterd is, beschikt over de vaardigheid om data kritisch te lezen, begrijpen en analyseren en over te gaan tot de juiste acties. In dit blog vertel ik je hier meer over.

Datagedreven werken is al dichtbij

Voor de overheid is datagedreven werken een bouwsteen voor een veiliger en rechtvaardigere samenleving. In het dagelijkse leven passen gemeenten datagedreven werken al heel praktisch toe. Denk aan een verkeerslicht dat fietsers eerder groen geeft als het regent, zodat ze niet in de verleiding komen om door rood te rijden. Of aan sensoren die meten op welke plekken sprake is van hittestress of luchtvervuiling, zodat daar direct actie op kan worden ondernomen.

Binnen de overheid is iedere organisatie – zoals ministeries en gemeenten – zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van haar data[1]. Om meer doelgericht, vollediger en adequaat beslissingen te nemen op alle niveaus is datagedreven werken noodzakelijk om:

  • De groeiende hoeveelheid data adequaat te verwerken;
  • Aan de hogere verwachting van de burger te voldoen;
  • Aan de veranderde wetgeving te voldoen zoals de privacywetgeving;
  • Informatie uit te wisselen tussen partners binnen en buiten de overheid.

Werk efficiënter met een dataplatform

Data komt tegenwoordig overal vandaan. Uit de Basisregistratie Personen (BRP), ERP-systemen, sociale media, e-mail en niet te vergeten de voor iedereen vrij toegankelijke Open Data, zoals gegevens van het CBS, CPB en het KNMI. Als je met legacy systemen werkt, kan het lastig zijn om snel gegevens uit te wisselen met andere afdelingen of partners. Ook moet je dan misschien informatie uit Excel-sheets handmatig overzetten. Dat is tijdrovend, foutgevoelig en wellicht privacygevoelig (AVG).

Met een dataplatform verzamel je geautomatiseerd  alle gegevens uit interne en externe bronnen op een centrale plek. Alle data komt daar veilig en geordend beschikbaar voor Business Intelligence, om daarmee nieuwe inzichten op te kunnen doen. Door koppelingen en integraties schakel je sneller. Als je bijvoorbeeld te maken krijgt met een nieuwe wet of een andere verdeelsleutel van gelden, voer je wijzigingen maar één keer in. De slimme software zorgt ervoor dat alle dashboards, rapportages en analyse sets gelijk worden aangepast.

Een dergelijk BI platform biedt  ook rapportagemogelijkheden. Dat is geen overbodige luxe als je verantwoording moet afleggen over beleidskeuzes aan andere overheden, politiek en burgers.

Voorkom dat cijfers, tabellen en grafieken je overweldigen

Axians werkt al jaren samen met Qlik, omdat hun platforms uitblinken in data integratie en analytics. Axians en Qlik vinden het daarnaast belangrijk om datageletterdheid te vergroten. Want alle data en mogelijkheden om deze te analyseren en te visualiseren kunnen je nog steeds overweldigen. Dat motiveert natuurlijk niet om enthousiast aan de slag te gaan met datagedreven werken.

Daarom beschikt Axians over gedreven Data Coaches die je graag assisteren om uitkomsten echt te doorgronden en datageletterd te worden. Zodat je zeker weet wat al die gegevens op je dashboard nu eigenlijk betekenen en wat je ermee kunt. Ze adviseren ook in zaken als informatiedeling en over de vraag of privacywetgeving toestaat dat je bepaalde informatie deelt. Zo haal je het maximale uit alle data en neem je zelfverzekerd datagedreven beslissingen. Dat helpt jou en de samenleving vooruit.

Meer weten over Qlik?

Wil je meer weten over Qlik Sense en wat de toegevoegde waarde hiervan binnen jouw organisatie kan zijn? Een afspraak maken of een demonstratie aanvragen? Neem dan contact met ons via info.bi.nl@axians.com of telefoonnummer 088 – 597 55 00.

Meer weten over Datageletterdheid?

Wil je meer weten over onze data literacy aanpak, lees dan ons whitepaper ‘Datageletterdheid als onmisbare succesfactor voor datagedreven organisaties’. Of neem direct contact met ons op. Dit kan per e-mail naar eduard.berteler@axians.com of telefonisch op  +31(0)651141553. We helpen je graag!

 

[1] https://www.rijksoverheid.nl/