Waarom deze brochure? 

De verantwoordelijkheid voor data verschuift steeds meer naar de business. Om de potentie van data concreet te maken – stuurinformatie én (voorspellende) inzichten – moeten zij wel begrijpen hoe ze data kunnen inzetten én geholpen worden om er inzichten uit te halen. Dit vereist een data-architectuur die begrijpelijk is en tools biedt die de technische aspecten rondom datagebruik afdekken.
Het Data Fabric concept faciliteert dit proces.

Download de brochure