Leer in 20 minuten in welke stappen je je bestaande cash-flow forecast professionaliseert en uitbreidt met scenario-analyse, zodat jij  in staat bent snel en nauwkeurig alle ‘wat als’ vragen te beantwoorden!

Hoe onzekerder de (financiële) toekomst, hoe meer bedrijven de wens hebben toch grip te krijgen op die toekomst, door zo betrouwbaar mogelijk voorspellingen te doen van de financiële resultaten. En dan met name van de ontwikkeling van de cashflow, omdat daar de grootste risico’s liggen. In onzekere tijden neemt de behoefte om daarbij snel allerlei scenario’s te kunnen doorrekenen toe. Wat is de impact op de cashflow als klanten niet meer (volledig) aan hun verplichtingen kunnen voldoen? Wat gebeurt er als ik mijn betalingstermijn verleng naar 90 dagen? Hoeveel later moet ik mijn crediteuren betalen om niet in cashflow problemen te komen? Wat betekent het als de hoeveelheid orders met 20%, 40% of 60% afneemt? Of als zometeen de orders weer toenemen, maar de betalingen daarvan nog op zich laten wachten, kan ik dat financieel overbruggen? 

Logische en eigenlijk vrij eenvoudige vragen, die vaak enorm moeilijk te beantwoorden zijn. De primaire financiële systemen zijn vaak niet in staat dit soort scenario’s door te rekenen en Excel is hier ook niet het geschikte tool. Zeker niet als je allerlei business drivers wilt betrekken in je voorspellingen en scenario’s. 

In dit webinar legt Diederick Hielkema, smart finance consultant, uit hoe je een professionele omgeving opzet om snel en eenvoudig allerlei scenario’s door te rekenen voor je cashflow forecast. Hij toont onder andere hoe je snel en eenvoudig de toekomstige effecten van scenario’s als het uitstellen van belastingbetalingen of het wijzigen van betalingstermijnen doorrekent.  

Bekijk de opname

Het webinar heeft reeks plaatsgevonden