Productieplanning software

I-Make software module Productieplanning voor de maakindustrie, leidt tot een betere bezetting van machines, minder fouten, een hogere leverbetrouwbaarheid en meer rendement.

Bedrijven in de maakindustrie vragen ons geregeld om hulp bij productieplanning. Het antwoord vinden wij vaak in de combinatie van de organisatie rondom productieorders en goede middelen ter ondersteuning van de processen. Slimme software kan daarbij een hulpmiddel zijn, maar het zijn de planners die een planning uiteindelijk definitief maken.

Om te starten met een productieopdracht is beschikbaarheid de machines, mensen en materialen belangrijk. Het achterhalen van fouten in dat proces kan door een knelpuntenanalyse. Daarbij gaat de aandacht naar het opsporen van bottlenecks en het verkorten van doorlooptijden. Het verhelpen van knelpunten gebeurt vaak door oplossingen te zoeken in de combinatie met andere stappen in het productieproces. Het proces wordt meer Lean ingericht en het gehele proces wordt daardoor efficiënter. Dit kan leiden tot minder tussenvoorraden, kortere doorlooptijden of minder verspilling.

Als de methode voor plannen duidelijk is kan software worden ingezet om de verschillende stappen te ondersteunen. Gebruikers van I-Make maken afhankelijk van de behoefte gebruik van basisfunctionaliteit tot meer geavanceerde mogelijkheden.

Bij het maken van planningsvoorstel kijkt I-Make naar de vraag (behoefte op basis van orders en te verwachten orders) en de materialen die daarvoor nodig zijn. Deze kunnen op voorraad liggen of reeds in bestelling zijn. I-Make geeft na de berekening suggesties voor verschillende orders; inkooporders, assemblageorders, productieorders of transferorders.

MPS (Master Planning Schedule)

I-Make maakt op basis van de werkelijke orders en de orderprognose de berekening van een hoofdproductieschema. Alle artikelen waarvoor een order is aangemaakt of waarvoor een order wordt verwacht worden opgenomen in de berekening voor het productieschema.

MRP (Material Requirements Planning)

Op basis van werkelijke orders en de prognose op materialen maakt I-Make een berekening van het benodigde materiaal. Hierbij worden enkel artikelen opgenomen die geen MPS artikelen zijn.

Capaciteit- en volgordeplanning

De software helpt planners om een optimale planning op te stellen rekening houdend met onder andere verschillende capaciteiten van machines, afhankelijkheden in het productieproces, en transporttijden. Eventuele bottlenecks worden hierdoor snel zichtbaar en kunnen door de planner worden opgelost. Deze functionaliteit geeft planners een goed beeld van de bezetting van machines op korte en langere termijn.

Advanced Production Scheduling

Bij complexe productieorders met veel afhankelijkheden, wanneer er sprake is van meerdere machines met verschillende capaciteiten of in situaties waarbij insteltijden een grote rol spelen wordt gebruik gemaakt van geavanceerde functionaliteiten voor het opmaken van productieschema’s. Orders worden eerst verdeeld over groepen machines en wanneer de weekplanning wordt gemaakt worden ze toegekend aan de juiste machine.

Op basis van verschillende parameters worden orders in de meest optimale volgorde gepland. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende insteltijden en afhankelijkheden in het proces. Logica in de software berekent de meest optimale scenario’s waarmee de planners aan de slag kunnen.

Grafische planning

Een visuele weergave van de planning geeft snel inzicht in capaciteiten en de bezetting. Orders met verschillende bewerkingsstappen die op meerdere machines worden uitgevoerd zijn gelinkt en de planner kan deze orders verschuiven binnen bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld rekening houdend met de uiterlijke leverdatum).

Het planbord beschikt over sterke aanvullende functionaliteiten voor capaciteitsplanning en het plannen van de volgorde waar bewerkingen zo efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd. De software houdt daarbij onder andere rekening met:

  • de beschikbaarheid van machines (einde capaciteitsplanning),
  • uitbesteding van deelbewerkingen,
  • de snelheid van verschillende machines op basis van een capaciteitenmatrix en
  • de insteltijden afhankelijk van verschillende parameters (bijvoorbeeld rood kan beter gemaakt worden na oranje omdat de omsteltijd dan korter is).

I-Make planningssoftware is volledig geïntegreerd met Microsoft Dynamics 365 Business Central en eerdere Microsoft Dynamics NAV versies.