Externe bewerkingen

De I-Make Externe Bewerkingen Module verbetert businessprocessen in de maakbedrijven door eenvoudig uitbesteden en verwerken in productieproces aan de juiste leverancier.

Niet alle bewerkingen worden door productiebedrijven zelf uitgevoerd, deze worden uitbesteed aan derden. I-Make kent verschillende mogelijkheden voor het werken met uitbestede productieorders. Op gebied van productieplanning houdt I-Make rekening met uitbestedingen en de bijbehorende transporttijden.

Wanneer bepaalde bewerkingen altijd door een bepaalde leverancier worden uitgevoerd kan dit binnen I-Make als een externe bewerkingsplaats worden ingericht, waarna deze bewerking kan worden opgenomen in de bewerkingsplannen. De kosten worden vervolgens gebaseerd op tijd of een toeslag per eenheid verwerkt in de calculatie

Bedrijven die een enkele bewerking elders willen laten uitvoeren kunnen gebruik maken van uitbestedingsvoorstellen welke direct leiden tot een inkooporder. Bij het boeken van de inkooporder wordt deze financieel verwerkt in de productieorder.

Alle voordelen van de externe bewerkingen module voor de maakbedrijven:

  • Schaalbaar
  • Koppeling met productieplanning
  • Inrichten van externe bewerkingsplaats in de software
  • Automatisch en correct overzicht in de kosten
  • Minder kans op menselijke (reken)fouten