Tekeningen als basis voor de stuklijst in ERP-maakindustrie

I-Make CAD-Integratie Module verbetert businessprocessen van de maakindustrie door minder handelingen en een lagere foutkans bij inwisseling stuklijsten.

Digitale tekeningen van artikelen in CAD formaat bevatten informatie over stuklijsten die vervolgens ook in de ERP software worden vastgelegd. Vanuit het oogpunt minder handelingen en een lagere foutkans maken bedrijven een koppeling tussen de CAD software en I-Make om stuklijsten uit te wisselen. Ditzelfde geldt wanneer engineering een PLM systeem gebruikt voor het beheer van artikelen.

Bedrijven die artikelen op klantorder maken, ontvangen tekeningen van klanten bij de prijsaanvraag. Met I-Make is het mogelijk om die aanvragen op basis van digitale tekeningen automatisch te verwerken. Hiervoor wordt dan een koppeling gelegd met bijvoorbeeld CAM of MES software. Hiermee wordt het offerteproces gedigitaliseerd waardoor aanzienlijke besparing van tijd wordt behaald.

Alle voordelen van CAD-integratie voor de maakindustrie op een rij:

  • Minder handelingen
  • Verlaagde kans op fouten
  • Automatische verwerking digitale tekeningen van klanten
  • Koppeling met CAM of MES software
  • Stuklijsten uitwisselen
  • Schaalbaar