Altijd bereikbaar via ieder kanaal

Axians is specialist in het integreren van missiekritische communicatiesystemen in de rest van de kantoorautomatiserings- omgeving. Want een KCC, een meldkamer of een dealingroom staan nooit op zich, maar maken altijd onderdeel uit van een grotere organisatie. Als jouw bereikbaarheid missiekritisch is, dan ben je bij Axians aan het juiste adres. Steeds meer organisaties zien de eisen aan hun bereikbaarheid toenemen. Ze moeten 24×7 (telefonisch) bereikbaar zijn in geval van calamiteiten. Voor dit type communicatie zijn betrouwbaarheid en stabiliteit van de UC&C-omgeving key.

Gebruiksvriendelijke en efficiënte communicatieomgeving
Daarnaast stellen medewerkers en klanten eisen aan de gebruiksvriendelijkheid van telefonie, e-mail en chat. Om de efficiency te waarborgen en ervoor te zorgen dat er geen gesprekken, voicemails of e-mails tussen wal en schip vallen, is het belangrijk om de verschillende communicatiekanalen te integreren in één omgeving, zodat medewerkers overzicht houden op hun inkomende en uitgaande communicatie.

Integratie van telefonie, e-mail en chat
Gelukkig bestaan er waardevolle technische oplossingen die enerzijds de bereikbaarheid, ook in de meest kritische situaties, waarborgen.

En die anderzijds zorgen voor optimale integratie van de verschillende kanalen en devices. Deze oplossingen combineren betrouwbaarheid met gebruiksvriendelijkheid. Want de ene keer zal Microsoft Teams het meest geëigende communicatiemiddel zijn, de andere keer bellen medewerkers via hun mobiele telefoon of gebruiken ze WhatsApp. Het is ons specialisme om aan de achterkant al deze verschillende communicatiemiddelen te integreren vanuit één platform, zodat voor de medewerker één omgeving ontstaat. Een omgeving waarbij een medewerker nog maar onder één nummer bereikbaar is op zowel zijn vaste als mobiele toestel. Het vaste toestel zal steeds vaker een softphone zijn op de laptop of desktop.

De brug tussen innovatie en technologie
De eisen aan de communicatiesystemen en de behoeften van gebruikers verschillen per organisatieonderdeel en per moment. Wij brengen al die verschillende eisen en behoeften bij elkaar en ontwerpen één omgeving die aan alle wensen tegemoetkomt.

NEC blog
Blog

NEC stopt definitief met support op telefonieplatform SIP@Net. Wat nu?

Vanaf 1-1-2024 is het niet langer meer mogelijk om voor SIP@Net ondersteuning van NEC te verkrijgen en kunnen bestaande systemen ook niet langer worden uitgebreid. Organisaties die nu nog gebruikmaken van SIP@Net zullen de komende twee jaar moeten migreren naar een nieuw platform. Maar welk platform en hoe verloopt die migratie?

Neem contact met ons op: