MS Reporting Services Integrator

Rapportages kunnen niet direct worden opgevraagd vanuit Exact Synergy. Hiervoor is een andere omgeving zoals MS Reporting Services nodig. De beveiliging moet ook apart worden geregeld en specifieke parameters dienen handmatig te worden ingegeven bij het opvragen van rapportages. Als medewerkers vanaf een andere locatie rapportages willen inzien zal er zelfs een aparte web toegang moeten worden gerealiseerd.

Met MS Reporting Services Integrator Benader je rapportages direct vanuit Synergy

  • Rapportdefinities worden opgeslagen als document in Exact Synergy Enterprise
  • Gebruikers vragen rapportages op vanuit vertrouwde Exact Synergy Enterprise omgeving
  • Rapportages zijn oproepbaar vanuit de entiteiten medewerker, relatie, project, artikel en verzoek waarbij parameters (bv. relatiecode) automatisch worden meegegeven aan het rapport
  • Algemene rapportages zijn oproepbaar vanuit separaat rapportage menu, afgeschermd door de rollen en rechten structuur
  • Gecontroleerd (versie)beheer en uitrol binnen Exact Synergy Enterprise
  • Meldingen van de email verzend optie binnen MS Reporting Services omgeving worden weggeschreven in Exact Synergy Enterprise
  • Rapportages zijn altijd en overal bereikbaar

Voorbeelden

  • Microsoft SQL Reporting Services is een veelzijdige rapportagetool op server basis, waarmee zowel statische als interactieve webrapporten kunnen worden samengesteld, beheerd en gedistribueerd. Deze rapportagetool wordt door Microsoft meegeleverd met de verschillende edities van SQL Server.
  • Het kenmerkt zich door flexibiliteit, presentatiemogelijkheden en vergaande integratie met overige Microsoft producten.
  • Rapportages kunnen worden ontwikkeld over verschillende databases heen. Gegenereerde rapporten kunnen door de gebruiker zeer eenvoudig naar verschillende formaten worden geëxporteerd (oa. PDF, Excel, XML, HTML).

Meer bouwstenen