Neem contact op
Bel mij terug

Whitepaper: Modern Data Platform voor het Onderwijs

Een datagedreven onderwijsinstelling kan niet zonder Modern Data Platform

Universiteiten en hogescholen staan financieel al jaren onder druk. Hoe kunnen ze met een lagere rijksbijdrage per student tóch hun primaire onderwijstaak goed vervullen? Hoe kunnen ze hun bedrijfsvoering verbeteren en kosten verlagen? En wat kunnen ze doen om de in-, door- en uitstroom van studenten positief bij te sturen? Zeker het laatste jaar komen daar vraagstukken bij met betrekking tot studentbetrokkenheid en uitvalpreventie. Een Modern Data Platform helpt om op basis van data betere beslissingen te nemen op deze terreinen.

Eén platform voor al je informatievraagstukken

Onderwijsinstellingen hebben bergen aan informatie tot hun beschikking: gegevens over studenten en hun prestaties, gegevens over medewerkers, financiële data, procesinformatie, data die verplicht aan de overheid moet worden aangeleverd, gebouwbeheerdata. Daarnaast kunnen zij beschikken over veel ‘externe’ data van bijvoorbeeld DUO, CBS of van koepelorganisaties. Door al die verschillende databronnen op één platform te combineren, kun je er inzichten uit halen die anders verborgen blijven. Dit stelt je in staat om vroegtijdig in te grijpen in plaats van achteraf te constateren dat iets gebeurd is wat je had kunnen voorkomen.

Hoe ziet het Modern Data Platform voor het Onderwijs eruit? Waar moet je rekening mee houden? En welke voordelen biedt dit in de praktijk? Lees er alles over in dit whitepaper.  Vraag de download aan en laat je inspireren!