Neem contact op
Bel mij terug

‘We hebben de mogelijkheid om meer met onze data te doen en beschikken over de kennis en tools om nieuwe analysekansen te benutten.’

De kosten en kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland is een veelbesproken onderwerp. Correcte en betrouwbare informatie is voor zorgverzekeraars en de overheid een absolute voorwaarde om een verantwoord en evenwichtig zorgbeleid te bepalen. Als informatiecentrum voor de zorg verzamelt en analyseert Vektis alle gegevens over de gezondheidszorg in Nederland. Het verzamelen, rangschikken en analyseren van al deze gegevens vraagt veel mankracht, tijd en investeringen. Zeker nu de transparantie in de zorg veel maatschappelijke aandacht heeft, groeit het aantal informatieverzoeken. Om haar partners snel en betrouwbaar te informeren, adviseerde Axians om de datawarehouse-omgeving van Vektis te versterken met de krachtige PureData System for Analytics appliance van IBM.

Vektis, opgericht voor en door zorgverzekeraars, analyseert het gebruik, de kosten en de kwaliteit van de zorg op basis van alle zorgdeclaraties en gegevens van verzekerden. Naast informatievoorziening en benchmarking ontwikkelt en onderhoudt de organisatie ook standaarden en referentieproducten waarmee zorgpartijen declaratieprocessen efficiënt kunnen uitvoeren. Voor deze taken verzamelt en beheert Vektis grote databestanden van diverse partijen, bijvoorbeeld over de kosten van medicijngebruik, medische hulpmiddelen en ziekenhuiszorg. De analyse van deze data biedt zorgverzekeraars, zorgaanbieders, de overheid en verzekerden waardevolle informatie om de gezondheidszorg in Nederland te monitoren en verbeteren.

 

Reguliere en ad hoc analyses

Vektis is een informatieverstrekker voor de gehele zorgmarkt. Vektis: “Met analyses maken we ontwikkelingen op allerlei vlakken en niveaus inzichtelijk. Dat doen we met reguliere rapporten, maar we beantwoorden ook ad hoc vragen. Bijvoorbeeld voor de vergelijking van kosten en opbrengsten van een specifieke behandeling in verschillende regio’s. Daarbij verstrekt Vektis uitdrukkelijk alleen informatie, we geven geen waardeoordelen. Verder staat bij al hun activiteiten bescherming van privacy en concurrentiegevoelige informatie centraal. Zo leggen we geen data op persoonsniveau vast en ook de specifieke gegevens van individuele zorgverzekeraars worden goed afgeschermd.’

 

Veel beheer

Het werkgebied van Vektis is de laatste jaren sterk veranderd. Vektis: ‘De dynamiek in het zorglandschap is groot. De hoeveelheid data groeit heel hard en ook de vragen die klanten stellen worden complexer. Tegelijkertijd moeten de antwoorden wel sneller beschikbaar zijn. Als organisatie hebben we daar onze ambities op afgestemd. Concreet willen we een vraag die we ’s ochtends ontvangen dezelfde middag kunnen beantwoorden.’ In deze veeleisende omgeving bleven de prestatie van de datawarehouse-omgeving echter achter. ‘Onze omgeving is organisch gegroeid. Om de gewenste performance te kunnen garanderen, waren onze beheerders alle onderdelen, zoals CPU’s, besturingssystemen, databases en storage, voortdurend aan het optimaliseren. Zij besteedden relatief veel tijd aan repeterend werk, terwijl we hun kennis en capaciteit juist willen inzetten voor onze kernactiviteit: informatievoorziening.’

 

Alles-in-een

Samen met Axians onderzocht Vektis de mogelijkheden om de datawarehouse-omgeving beter bij de ontwikkelingen en ambities aan te laten sluiten. Vektis legt uit: ‘Als Business Analytics partner kent Axians onze omgeving goed. Zij wisten dat de performance niet altijd aan de verwachtingen voldeed. Om dat te verbeteren, zochten we samen naar de juiste combinatie van rekenkracht, flexibiliteit, schaalbaarheid en beheerbaarheid. Dat kan op verschillende manieren. Het was voor ons geen optie om de bestaande omgeving op alle vlakken uit te breiden. Dat vroeg grote investeringen en zou juist tot een grotere beheerlast leiden.’ Het innovatieve concept van een datawarehouse-appliance sloot beter aan bij de wensen van Vektis. ‘Het biedt een alles-in-een oplossing die snel te implementeren is en de bestaande infrastructuur benut. Die kennis en investeringen blijven dus behouden. Naast snelheid en kracht is het een voordeel dat de appliance veel activiteiten automatisch uitvoert. Dit scheelt aanzienlijk in beheer en het is bijvoorbeeld niet langer nodig om data te indexeren.’

 

Ontdekkingsreis

Om praktijkervaring met de IBM PureData System for Analytics datawarehouse- appliance op te doen, ontwikkelden Axians en Vektis een proof of concept. ‘We wilden de appliance tijdens een concreet analysetraject testen’. ‘Samen met Axians hebben we hard gewerkt om onze omgeving en programmatuur volledig PureData System for Analytics proof maken. Hoewel de knelpunten samen vooraf goed geïnventariseerd zijn, voelde dat traject soms als een ontdekkingsreis, inclusief de bijbehorende uitdagingen. Daarbij hebben we de eindgebruikers nauw bij het proces betrokken. Dat is de manier om precies uit te vinden wat hun eisen zijn wat betreft het laden van data of het maken van de analyses.’

 

Vertrouwen

Na deze testperiode bleek de IBM PureData System for Analytics goed aan de verwachtingen te voldoen en besloot Vektis tot de aanschaf en integratie. ‘Dat gebeurde parallel aan een aantal grote projecten. Dus de keuken moest tijdens de verbouwing gewoon open blijven. Ondanks een duidelijke projectaanpak kwamen we tijdens het proces nog wel uitdagingen tegen. In overleg met Axians hebben we echter steeds de oplossing gevonden. Het is een voordeel dat hun specialisten de appliance goed kennen en weten hoe onze organisatie in elkaar steekt. We zijn dit project als partners ingegaan in het vertrouwen dat dit de beste keuze voor Vektis was. En hoewel niet alles even vlekkeloos verliep, is de implementatie in twee maanden afgerond. Bovendien hebben we door de praktische aanpak veel praktijkkennis over de appliance opgebouwd. Daar profiteren we nu nog steeds van.’

 

10 tot 100 keer sneller

Inmiddels is de appliance volledig in gebruik. ‘De performance is inderdaad sterk verbeterd. We kunnen veel sneller analyseren. Enerzijds omdat de appliance zeer krachtig is, maar ook omdat we data nu ’s nachts laden en de capaciteit overdag voor analyses benutten. Die extra power heeft ook effect op de kwaliteit van de analyses. In sommige gevallen zijn vragen niet altijd helemaal helder. Dan lukt het niet altijd meteen om de juiste data te selecteren. In die gevallen leidt het antwoord vaak tot nieuwe vragen. In de oude situatie kostte dit proces van trial & error veel tijd. Nu is niet alleen de responsetijd flink teruggebracht, maar kunnen we ook nieuwe of extra vragen vaak binnen een paar minuten beantwoorden. Het hangt natuurlijk af van de specifieke vraag, maar we kunnen analyses nu tien tot honderd keer sneller uitvoeren.’

 

Toekomst

Vektis is momenteel goed voorbereid op een toekomst waarin de hoeveelheid data blijft toenemen en ook het aantal vragen zal groeien. ‘We hebben nu een stabiel fundament. Als we onze capaciteit willen uitbreiden, is dat relatief eenvoudig omdat we de optimalisatie grondig hebben aangepakt.’ Vektis kan niet alleen het bestaande werk sneller uitvoeren. ‘We hebben de mogelijkheid om meer met onze data te doen en beschikken over de kennis en tools om nieuwe analysekansen te benutten. Bijvoorbeeld analyses voor fraudebestrijding of meer exploratief onderzoek om trends inzichtelijk te maken. We kunnen zonder extra beheerinspanningen snel goede en betrouwbare output genereren die zorgverzekeraars en de overheid van ons verwachten. Voor die kwaliteitsimpuls is de kracht van de PureData System for Analytics een absolute voorwaarde.’

New Call-to-action