Neem contact op
Bel mij terug

‘Met IBM Cognos als standaard omgeving worden gegevens uit verschillende bronnen op een uniforme manier gepresenteerd en op alle lagen van de organisatie ingezet, zowel strategisch als operationeel.’
Willem Bruggink, Processing Product Manager

 

Equens NV is de eerste pan-Europese full-service payment processor. Als een van de grootste en meest innovatieve partijen in Europa is het bedrijf toonaangevend in toekomstvaste oplossingen voor de verwerking van girale en card-gerelateerde betalingen. Equens komt voort uit een fusie van Interpay Nederland en het Duitse Transaktionsinstitut in 2006. Het bedrijf bestaat uit Equens Nederland BV (Utrecht) en Equens Deutschland AG (Frankfurt en Stuttgart). Equens NV is gevestigd in Utrecht.

 

In 2003 vond bij Interpay een strategische heroriëntatie plaats, vooral ingegeven door het vervagen van de nationale grenzen voor betalingsverkeer als gevolg van de invoering van de euro. Willem Bruggink, Processing Product Manager bij Equens, licht toe: ‘Het streven van de Europese Unie en de Europese Bank is in 2010 tot een ‘Single Euro Payments Area’ te komen, waar je overal kan betalen met één rekening en één bankpas. Binnen dit gebied wordt een sterke consolidatie verwacht. Wij willen een van de overblijvende partijen zijn.’ Met de heroriëntatie besloot Interpay zich te focussen op het verwerken van girale en cardtransacties en de ontwikkeling van nieuwe diensten, zoals mobiel betalen en e-invoicing, voor de Europese markt. Voor meer schaalgrootte werd samenwerking gezocht met het Transaktionsinstitut. Dit leidde in 2006 tot de oprichting van Equens. Nog een ontwikkeling was de marktbehoefte aan meer transparantie en concurrentie. In antwoord daarop droeg Interpay in 2004 de overeenkomsten met winkeliers voor de acceptatie van PIN en Chipknip over aan de banken. Een jaar later volgde de introductie van een nieuw marktmodel, waarbij de spelregels voor betaalproducten en de verwerking van betalingen werden gescheiden. Interpay gaf toen het merkeigendom en de regelgeving van PIN, Chipknip, Acceptgiro en Incasso uit handen aan een nieuwe bancaire toezichthouder: Currence. Alle ontwikkelingen samen maken dat er hoge eisen worden gesteld aan de informatievoorziening van het huidige Equens. Bruggink: ‘Om mee te kunnen in de Europese concurrentiestrijd is het essentieel om snel stuurinformatie te hebben. Daarnaast moeten we de geleverde prestaties tot in detail rapporteren aan onze klanten, de banken. Ook toezichthouder Currence verwacht regelmatig nauwkeurige rapportages.’

 

De aanpak

Equens maakt gebruik van een groot aantal informatiesystemen. Deze worden ontsloten via twee datawarehouses. Bruggink: ‘Het ene datawarehouse is gebaseerd op DB2 van IBM. Hierin staan vooral data over het girale betalingsverkeer, zoals gedetailleerde gegevens over acceptgiro- en incasso- transacties voor de facturatie aan banken. Maar er zitten bijvoorbeeld ook gegevens in over de contracten met banken, financiële informatie uit Oracle Business Suite en data uit ons urenregistratiesysteem.’ Een ander dataware- house bevat voornamelijk gegevens over cardtransacties. ‘Daarin staan bijvoorbeeld zeer gedetailleerde gegevens over PIN-transacties. Die hebben de banken nodig om transacties te kunnen doorbelasten aan hun klanten, de winkeliers. Ook gegevens uit het systeem dat pinnen bij een andere bank dan je eigen autoriseert, bevinden zich bijvoorbeeld in dit datawarehouse’, aldus Bruggink. De ontsluiting van de gegevens in beide datawarehouses gebeurde tot voor kort met verschillende BI-oplossingen, met alle gevolgen van dien. Bruggink: ‘We wilden één omgeving voor de hele organisatie, een uniforme basis om heel nauwkeurig de waarheid te kunnen rapporteren. We hadden al goede ervaringen met IBM Cognos. Bovendien was er over de software veel kennis aanwezig in onze organisatie. Daarom is besloten om IBM Cognos BI te introduceren als dé standaard voor rapportage, analyse en scorecarding voor heel Equens.’

 

De resultaten

Alle nieuwbouw bij Equens gebeurt tegenwoordig in IBM Cognos BI. Er zijn inmiddels projecten voor diverse centers gerealiseerd. Zo heeft Marketing & Sales een scorecard om het gebruik van producten, zoals Incasso of PIN, per branche of periode te volgen. Customer Services kan direct in IBM Cognos BI transacties tot op het laagste detailniveau bekijken. Finance en Marketing & Sales hebben een rapport dat inzicht biedt in de ontwikkeling van de omzet en afzet. En Equens-breed ontvangen projectmanagers per e-mail een PDF-bestand dat de projecturen van interne en externe medewerkers inzichtelijk maakt. Ook voor de externe informatievoorziening maakt Equens gebruik van het nieuwe platform. Zo krijgen de banken via kubussen maandelijks de informatie aangeleverd die ze nodig hebben voor hun facturatie. De toezichthouders ontvangen eveneens maandelijks hun informatie met IBM Cognos-kubussen. Bruggink ervaart de invoering van het nieuwe platform als zeer positief. Hij concludeert: ‘Met IBM Cognos als standaard omgeving zijn de gegevens uit verschillende bronnen naar elkaar toe gegroeid. De informatie wordt op een uniforme manier gepresenteerd en op alle lagen van de organisatie ingezet, zowel strategisch als operationeel.’ Heel belangrijk is bovendien de hoge betrouwbaarheid van de rapporten, vindt hij. Zeker naar buiten toe. ‘In onze externe rapportages mogen geen fouten zitten. Daarom zijn in het datawarehouse al verschillende integriteitcontroles ingebouwd. Met het IBM Cognos platform verhogen we de betrouwbaarheid van gegevens verder met uniforme en nauwkeurige rapportages’, aldus Bruggink.

  • Naar elkaar toegroeien van informatiebronnen
  • Strategische en operationele informatie makkelijker toegankelijk
  • Beter inzicht in verkoop- en andere prestaties
  • Nauwkeurige interne en externe informatievoorziening


Whitepaper Business Intelligence