Neem contact op
Bel mij terug

Datawarehouse als fundament voor een toekomstvaste informatiearchitectuur

Datum: 5 maart 2015
Auteur:
Arno Hordijk, Business Development Manager


Voor organisaties is informatie uitgegroeid tot een onmisbare asset in de besluitvorming. Een effectieve en doelgerichte informatiearchitectuur vereist inzicht in en controle over alle datastromen; van bronsysteem tot rapportage. Voor veel organisaties is dit een grote uitdaging. Zeker nu de hoeveelheid data en de variatie aan databronnen explosief toeneemt. Aan de voorkant groeit de informatiebehoefte om de bedrijfsvoering te ondersteunen en betere business beslissingen te nemen. Tegelijkertijd wordt aan de achterkant steeds meer data vastgelegd en komt er steeds meer data beschikbaar. In de praktijk blijkt het lastig om deze twee werelden transparant en beheersbaar samen te brengen. In onze datawarehouse whitepaper gaan we hier uitgebreid op in, deze blog richt zich op de belangrijkste veranderingen op het gebied van datawarehousing en we geven handvaten om te komen tot een toekomstvaste informatiearchitectuur.

Groeiende informatiebehoefte bij de business

In het verleden was de financiële afdeling de belangrijkste afnemer van informatie. Correcte bedrijfsinformatie geeft hen een goed beeld over hoe de organisatie ervoor staat. Daarnaast biedt de juiste bedrijfsinformatie een solide basis voor forecasting of het doorrekenen van investeringen. De opkomst van business intelligence (BI) en business analytics (BA) heeft er aan bijgedragen dat de informatiebehoefte van andere bedrijfsonderdelen is toegenomen. Bijvoorbeeld de marketingafdeling die inzicht wil hebben in klantsegmenten, koopgedrag en de historie voor het opzetten van campagnes of productintroducties. Eenduidigheid, volledigheid, accuraatheid en tijdigheid van gegevens zijn daarbij van groot belang. Een klant wil namelijk niet zes generieke e-mails voor een campagne ontvangen, maar verwacht op maat gemaakte mailings met een persoonlijk aanbod. Dat vraagt om een 360 graden klantbeeld met een compleet overzicht van de gebruikte en gewenste communicatiekanalen, aangeschafte producten of klachten. Maar de integratiebehoefte van informatie gaat verder dan afdelingsgrenzen. Organisaties willen integrale voorspellingen kunnen doen op basis van een combinatie van bijvoorbeeld financiële, marketing- en salesinformatie. Deze ontwikkelingen stellen andere eisen aan de informatiearchitectuur en het datawarehouse.

Een toekomstvaste informatiearchitectuur

Naast de groeiende informatiebehoefte bij de business, zorgt ook de toename van data voor veranderende eisen aan de informatiearchitectuur en het datawarehouse. Organisaties hebben de beschikking over een enorme –  nog steeds groeiende – hoeveelheid data. Om optimaal van deze data te profiteren, is een toekomstvaste informatiearchitectuur cruciaal. Een omgeving die aan de achterkant stabiel is en tegelijkertijd flexibel genoeg om nieuwe databronnen te ontsluiten. Aan de voorkant is het essentieel dat business gebruikers snel en ad hoc antwoord krijgen op hun business vragen. Dat lukt alleen door data uit verschillende bronsystemen (intern en extern) effectief te integreren, te beheren en te vertalen naar bruikbare stuurinformatie. Niet alleen via standaardrapportages, maar ook door direct in te spelen op vragen vanuit de business. Een datawarehouse blijft een cruciaal fundament vormen van een informatiearchitectuur die dit mogelijk maakt.

Evolutie van het datawarehouse

Bovengenoemde veranderingen hebben een impact op de evolutie van de informatiearchitectuur en het datawarehouse. Zowel de plek van het datawarehouse in een informatiearchitectuur, als de opbouw van het datawarehouse is aan verandering onderhevig geweest. De belangrijkste doelstellingen voor een datawarehouse blijven echter gelijk; namelijk het integreren van data uit verschillende bronnen en het bijhouden van historie. In onze visie is het datawarehouse geëvolueerd tot het fundament van een informatiearchitectuur en biedt het de mogelijkheden om de business te voorzien van de juiste informatie. Aangezien de informatiebehoefte van de business wijzigt en het vooraf onduidelijk is welke vragen men in de toekomst gaat stellen moet het datawarehouse hierop kunnen inspelen. Data uit bronsystemen wordt in een ruwe vorm opgeslagen zodat een antwoord gegeven kan worden op de verschillende vragen vanuit de business. Daarnaast moet het datawarehouse uiteraard eenvoudig uit te breiden zijn. Belangrijk in de architectuur is om het datawarehouse en de business applicaties die hier gebruik van maken te ontkoppelen.

Datawarehouse informatiearchitectuurtoekomstvast

Een toekomstvaste informatiearchitectuur met als fundament een datawarehouse volgens de Data Vault methodiek

Snel uitbreidbaar door generatie

Een datawarehouse is belangrijk voor het besluitvormingsproces, maar is geen eindproduct op zich. Bij de implementatie van een datawarehouse is het belangrijk om zo snel en efficiënt mogelijk bruikbare eindproducten voor de business op te leveren. Wij zijn van mening dat de ontwikkeltijd dan ook met name in de eindproducten moet gaan zitten en niet in het ontwikkelen van het datawarehouse. Daarom hebben wij Axians DIA (Data Integration Accelerator) ontwikkeld, een methodiek waarbij de ETL-processen automatisch gegenereerd worden. Tevens worden de benodigde databasestructuren gegenereerd, alsmede de bijbehorende documentatie. Door het gebruik van Axians DIA zal de ontwikkeltijd van ETL-processen drastisch worden verminderd, alles wordt op dezelfde manier geïmplementeerd en het is makkelijker overdraagbaar en transparant door het gebruik van standaard tooling.

Conclusie

The datawarehouse is here to stay! De inrichting, het gebruik en het beheer van een effectieve informatiearchitectuur kent echter diverse uitdagingen. Een datawarehouse is het fundament voor effectieve besluitvorming, maar is zeker geen eindproduct op zich. De focus van een informatiearchitectuur ligt op het snel genereren van de informatie om betere beslissingen te nemen. Er is een business noodzaak om informatie snel en betrouwbaar aan te leveren. Alles draait om het resultaat voor de business (de analysemogelijkheden). Bovendien moet de omgeving open genoeg zijn om nieuwe vragen en nieuwe bronnen snel te vertalen naar stuurinformatie. In een toekomstgerichte, open informatiearchitectuur is het mogelijk om nieuwe kansen – nieuwe bronnen of analyse-opties – snel en beheerst op te pakken. Zo lukt het om data voor een organisatie te laten spreken. Voor meer informatie over de evolutie van het datawarehouse, onze visie en aanpak, lees onze whitepaper over datawarehousing

New Call-to-action