Betere inzichten door analyse van nieuwe typen data

We zien allemaal dat de hoeveelheid data enorm snel groeit. Dit gebeurd doordat we steeds meer zaken vastleggen. Zo is de Customer Contact Center markt de afgelopen 5 jaar explosief gestegen door de toename van online shopping.

Veel online retailers maken gebruik van de contact centers om klantvragen af te handelen. Tijdens het behandelen van zo’n klantvraag worden allerlei gegevens vastgelegd. Denk hierbij aan gegevens over de producten waarover contact wordt gezocht, het probleem, de oplossing. Daarnaast wordt klanten gevraagd per spraak of emailverzoek een oordeel te geven over de verleende service.

Data combineren tot waardevolle informatie

Het combineren van deze data levert voor de online retailer enorm waardevolle informatie. Niet alleen rondom klanttevredenheid maar ook over productkwaliteit en marketingactiviteiten. Daarnaast kan door het analyseren van tijddata of de koppeling met geografische data en openbaar beschikbare demografische data informatie worden verkregen over wanneer een campagne, voor welke groep en op welk tijdstip het meest interessant is.

De kwalitatieve feedback die het Customer Contact Center heeft ontvangen en de website reviews geven een directe indicatie voor product leveranciers over hun huidige product,  maar ook welke aanpassingen voor een volgende versie interessant zijn. Kortom, gegevens die tot voor kort niet werden verzameld ofwel niet eenvoudig (gecombineerd) uit een systeem konden worden gehaald, worden nu steeds vaker interessant gevonden en zorgen voor nieuwe kansen. De kunst is om die data zo vast te leggen en te ontsluiten dat je er ook iets mee kunt.

Data gestructureerd verkrijgen

Om alle beschikbare data uit de vele verschillende bronnen – interne en externe – op een gestructureerde en gecontroleerde manier te halen, heeft Axians het Smart Data Platform ontwikkeld. Dit platform combineert niet allen de data, het biedt ook verschillende tools waarmee medewerkers zelf analyses kunnen maken.

Hoe die tools eruit zien en van welke onderliggende datasets ze gebruikmaken, hangt helemaal af van de gebruiker, diens rechten en het type data dat hij nodig  heeft voor zijn analyse. Een data scientist heeft iets anders nodig dan een medewerker met een relatief simpele analysevraag. Daarnaast biedt het platform alle functionaliteit die nodig is om de governance op data te regelen.

Meer weten over het Smart Data Platform? 

Wil je meer weten over het smart data platform? Download hier het whitepaper of neem contact met mij op via eduard.berteler@axians.com of bel ons op telefoonnummer 088-5975500.