Florence verbetert zorgprocessen met intensiever gebruik wifi

Ouderenzorgorganisatie Florence zal in de toekomst met steeds minder medewerkers meer zorg moeten verlenen, wat alleen mogelijk is als de organisatie haar processen optimaal ondersteunt met informatievoorziening en gebruikmaakt van technologie zoals domotica. Jaren geleden legde de organisatie hiervoor de basis door te kiezen voor een toekomstvast all-IP netwerk, inclusief wifi, op alle intramurale locaties. Dit wifinetwerk wordt vandaag de dag onder meer gebruikt voor telefonie, draadloze toegang tot het ECD, gebruik van diverse zorgapps, alarmering en integratie van domotica in de bestaande zorgprocessen.

Florence

Wifinetwerk ook voor bewoners toegankelijk

Bovendien kunnen alle bewoners tegen een geringe vaste maandelijkse vergoeding gebruikmaken van het wifinetwerk voor internet en telefonie, deze laatste aangevuld met de gemaakte belkosten. Bewoners hoeven niet langer zelf een internetprovider en telefonie-aanbieder te zoeken en is er een storing, dan kunnen ze terecht bij iemand van Florence. Een incassosysteem houdt volautomatisch bij hoeveel de bewoners bellen, genereert de facturen en regelt de automatische incasso, zodat Florence hier geen omkijken naar heeft.