Zorg Analytics richt zich op de complete zorgketen

Door: Edwin Doggen, Senior Digital Innovator bij SAP

De trend die ik de laatste tijd zie, is dat zorginstellingen hun beslissingen ‘data driven’ nemen. Dat is een goede ontwikkeling. Ging het vroeger toch vaak op het onderbuikgevoel, nu zijn de feiten leading. En zo hoort het naar mijn mening ook in een extreem complexe organisatiestructuur.

Patiënt centraal

Het gaat in de zorg veel om geld, heel veel geld. Maar wat we niet moeten vergeten, is dat het vooral om mensen, de patiënten, gaat. Dus de vraag ‘hoe behandelen we onze patiënten’ is eigenlijk tweeledig. Enerzijds gaat het over hoe de patiënt de zorg ervaart en waardeert (experience and outcome). Anderzijds is het belangrijk dat de zorg efficiënt maar bovenal effectief gepland en uitgevoerd wordt (costs). Om inzicht te geven, moeten we in de zorg af van de kolomsturing binnen de organisatie. We moeten kijken naar de hele keten waar de patiënt doorheen moet. Vanaf het moment dat iemand zich meldt bij de huisarts totdat de factuur van de zorgverzekering op de deurmat valt. Hoe tevreden is de patiënt over dit hele traject? Daar gaat het om.

Trainingen, workshops en inspiratiesessies

Om inzicht te bieden in het hele proces van de patiënt wordt process mining extreem belangrijk. Hoe ontvangen we de patiënt, plannen we de patiënt efficiënt op één moment of laten we hem/haar diverse malen terugkomen. Plannen we niet teveel zorgactiviteiten, is er een juiste diagnose; alles om de outcome te verbeteren en we de patiënt niet opnieuw te hoeven opnemen in verband met complicaties. Daarmee verhogen we de patiënttevredenheid. En het is die patiënttevredenheid in het Business Intelligence spectrum om Zorg Analytics hoog op onze agenda te plaatsen. Zorg Analytics biedt de mogelijkheid om al deze inzichten breed in uw zorgorganisatie te verspreiden zonder dat de kosten voor uw Business Intelligence-omgeving extreem stijgen.

Optimale uit software suite halen

In het verleden waren licenties vrij kostbaar omdat wij per specialisme of per medewerker van een ziekenhuis factureerden. Nu baseren we de licentiekosten op het totaal aantal fte’s dat in een ziekenhuis werkzaam is. Dit voorkomt onverwachte kosten. De contracten die SAP en Axians afsluiten, hebben doorgaans een looptijd van vier jaar. Daarbij ondersteunen wij onze klanten gedurende die periode om ervoor te zorgen dat u het optimale uit onze softwaresuite haalt. Wij bieden u softwaretrainingen, workshops en managed services aan. Tevens organiseren wij inspiratiesessies waarin we laten zien hoe andere zorginstellingen de tools inzetten. Kruisbestuiving en van elkaar leren, dat vinden we belangrijk.

De CMIO versus de ICT’er

Ik krijg weleens de vraag wie mijn aanspreekpunten zijn. Vroeger was dat vooral de CFO en zijn financial manager. Tegenwoordig zie ik dat de Chief Medical Information Officer (CMIO) van zorginstellingen steeds meer de waarde van geautomatiseerde analytics ziet. De CMIO heeft vaak een medische achtergrond en kan vanuit die positie het gesprek beter met de artsen aangaan. Dat wordt meer geaccepteerd dan wanneer een niet-medicus dat doet. De discussie over de afwijkingen van protocollen moet namelijk gaan over de patiënt en niet over de afwijking an sich. Artsen kunnen zodoende van elkaar leren waarom er bepaalde keuzes in het zorgproces zijn gemaakt.

Kostenreductie en hogere tevredenheid

Het is logisch dat de verbeteringen van de differentiatie in de zorgprocessen wel even bij de medici moeten landen. Maar uiteindelijk zien we juist in de planbare zorg, en dat is 70% van wat een ziekenhuis doet, een enorme kostenreductie. En dat is niet alles, want door beter te plannen, neemt het stressgehalte op bijvoorbeeld de OK af. Er is immers geen piekbelasting meer. Verplegend personeel en artsen worden veel minder vaak uit de planning gehaald voor de behandeling van spoedgevallen. Dat heeft ook een positief effect op de patiëntbeleving. De klanttevredenheid gaat omhoog en de stressbeleving op kritische procesonderdelen neemt af, waardoor de werknemerstevredenheid toeneemt. En ook dat straalt weer af op de patiënt.

Samenwerking SAP en Axians

Zorginstellingen kiezen voor Zorg Analytics omdat het goedkoper is dan hun bestaande software. Wij harmoniseren de software en elimineren het aantal analyticstools. Dat doen we in nauwe samenwerking met Axians en tot volle tevredenheid van onze klanten. Axians heeft veel expertise op het gebied van datastructurering, visualisatie en ondersteuning van processen bij zorginstellingen. Het feit dat al onze klanten die hun contract de komende periode moeten verlengen, dat ook gaan doen, zegt toch voldoende?

Meer informatie?

Heeft u interesse in een strategische sessie over de informatievoorziening van uw zorginstelling? Wilt u met ons sparren over de toekomstige informatiebehoefte en hoe u daarin kunt voorzien? Aarzel niet en neem contact met ons op voor een afspraak. Wij helpen u graag!