Zorg Analytics: mooi, uniek en waardevol

Door: Rik Sietsma, manager

Wist u dat de zorg- en onderwijswereld op het gebied van Business Analytics meer met elkaar gemeen hebben dan u in eerste instantie wellicht zult denken? En dat onze klanten dit geïnitieerd hebben?

Hoe dat zo komt? Axians levert voor het gebruik van BI-tools licenties aan onderwijsinstellingen. Zo kunnen zij voor een vast bedrag gebruik maken van deze tools. Dat was een schot in de roos en mond-tot-mond reclame deed de rest. Want vervolgens kregen we de vraag van een Universitair Medisch Centrum om ook daar Onderwijs Analytics te implementeren. U vraagt zich misschien af: Een UMC, onderwijs? Ja, want naast het leveren van zorg, is een UMC ook een plek waar onderzoek wordt gedaan en waar op universitair niveau college wordt gegeven. Dat maakt een UMC feitelijk ook een onderwijsinstelling. Omdat meer zorginstellingen interesse toonden in onze Analytics, besloten we samen met SAP om specifiek voor deze klantengroep Zorg Analytics te ontwikkelen. En met succes.

Abonnementsmodel

Ik heb daarover nauw en frequent contact met onze partner SAP. We bespreken alles, maken een roadmap en bekijken wat wel en niet mogelijk is. Dit product heeft niet alleen voordelen voor de klant, maar ook voor ons. Onze klanten vroegen ons een goed product voor een goede prijs en zonder hoge investeringen te ontwikkelen, maar ze wilden ook mee met de evolutie van de software. Daarom bieden wij Zorg Analytics aan in de vorm van een abonnementsmodel. Dat was nieuw voor SAP, al zien zij er nu zeker ook de voordelen van. De klant is verzekerd van vier jaar ondersteuning en wij houden die periode vinger aan de pols en kunnen zo directer op vragen over verbeteringen van het product inspelen.

Wel of geen cloud

Door dat regelmatige contact kom je ook veel van elkaar te weten. We krijgen van zorginstellingen steeds vaker de vraag om cloud oplossingen te bieden en zien dat een aantal van onze klanten al langzaamaan doorschuift van de installatie van de software on-premise naar een cloud service. Dus van lokaal naar een SAAS-oplossing. Daar spelen wij op in. De Zorg Analytics zoals wij die nu op de markt brengen, faciliteert de overgang van on-premise naar het cloud pakket. Het is aan de klant om te bepalen welke strategie hij kiest om zijn doelen te bereiken. Eerlijk gezegd denk ik dat de beweging richting de cloud niet te stoppen is. Daarom zie ik het ook als onze rol om hierover met de klanten te sparren en hen te adviseren welke weg ze moeten inslaan.

We werken er aan!

Momenteel zijn wij samen met SAP druk bezig om nieuwe software in de markt te zetten. Hierbij geven we de klant de mogelijkheid om nog steeds met de software en de service on-premise te blijven, maar wel daarna een overstap te kunnen maken naar hybride of naar cloud. De klant kan er ook voor kiezen om nu al hybride te gaan, dus een stuk in de cloud en een deel op de eigen server. De derde mogelijkheid die wij gaan bieden, is om 100% in de cloud te gaan werken. We kunnen hierbij voortbouwen op de doordachte strategie van Axians en SAP samen, waarbij we gebruik maken van het door SAP ontwikkelde product SAP Analytics Cloud en de HANA database. Maar ook de traditionele programmatuur kunnen we als een cloud oplossing aanbieden in Zorg Analytics.

Goed luisteren

Cloud of geen cloud, we merken dat onze klanten zich steeds vaker realiseren dat ze enorm veel waardevolle data hebben. Het is alleen de kunst om de juiste data er op het juiste moment uit te halen. Voor ons is het belangrijk om goed te luisteren naar de specialisten en de mensen van de afdeling Kwaliteit, de polikliniek of de spoedeisende hulp. Kijk je bijvoorbeeld naar de bezetting van de polikliniek, dan heb je te maken met onder andere het inplannen van de specialist, de beschikbaarheid van de ruimte bij de poli en de daadwerkelijke bezetting. Maar ook andere facetten zoals een spoedopdracht of een (on)gepland overleg. Wij leverden bij een zorginstelling een rapportage op waaruit bleek dat de bezettingsgraad van de polikliniek met procenten kon stijgen. Die input krijg je alleen maar als je echt met elkaar in gesprek komt en vraagt naar de daadwerkelijke pijnpunten. Het ziekenhuis kan hierdoor meer omzet genereren, de wachtrijen nemen af en de patiënten worden sneller geholpen. Dat laatste leidt dan weer tot een hogere patiënttevredenheid en dat is weer belangrijk voor de scores op de Zorgkaart Nederland.

Process mining visualisatie

Ik geef nog een ander, wellicht herkenbaar, voorbeeld. We spraken met de afdeling Kwaliteit van een ziekenhuis. Zij vroegen zich af waarom bepaalde patiënten zo extreem lang in het ziekenhuis blijven liggen. Met een process mining visualisatie konden we duidelijk zichtbaar maken dat het probleem bij de registratie lag. We verhielpen de registratiefout bij de bron en het ziekenhuis kon een extra factuur naar de zorgverzekeraar sturen. Daar werd de patiënt niet direct beter van, maar het ziekenhuis natuurlijk wel.

Meebewegen naar de toekomst

Zorg Analytics is een mooi en uniek product. Wij zijn de enige partij in Nederland die een dergelijke applicatie aanbiedt. We rolden het eerst bij onze bestaande klantenbase uit en konden vervolgens ook nieuwe klanten aan ons bestand toevoegen. Ook zij gaven aan tevreden te zijn over het product. Maar stilstand is achteruitgang en, zoals ik al zei, de ontwikkelingen staan niet stil. Zorg Analytics geeft ons de mogelijkheid om na te denken en mee te bewegen naar de toekomst. En dat maakt het heel waardevol.

Meer informatie?

Wat is de informatiebehoefte in uw zorginstelling nu en in de toekomst? Kunt u daaraan voldoen? Ik kom graag een keertje vrijblijvend bij u langs om uw wensen en mogelijkheden te bespreken. Ik ben bereikbaar via info.bi.nl@axians.com.