Een goede analyse vooraf bespaart veel ergernis achteraf

Door: Helen Drijfhout, Senior BI Consultant

Ook bij zorginstellingen staat de BI-technologie niet stil. Zo worden er veel productie- en kwaliteitsrapportages gemaakt. Hiervoor worden heel veel vragenlijsten en metingen ingevoerd. Sommige medewerkers van bijvoorbeeld een ziekenhuis, een GGZ-instelling of een verpleeghuis zullen wel eens zuchtend hun kwaliteitsmetingen invoeren. De meeste van hen hebben immers niet voor hun beroep gekozen om gegevens in te voeren, zij zijn er voor de patiënt, die moet altijd centraal staan. Dat snap ik, maar het moet, want veel hiervan is wettelijk verplicht of door de zorgverzekeraar verplicht gesteld.

Door de wet- en regelgeving voor de registratie van gegevens zijn medewerkers van zorginstellingen een deel van hun tijd bezig met registratie van wat ze doen. Daarnaast moeten ze zich ook nog houden aan veel regels voor wat betreft de kwaliteitsrapportages. Eén van de eisen is bijvoorbeeld dat ziekenhuizen moeten voldoen aan de wettelijke verplichting om maandelijks de wachttijden te publiceren. Ook heeft elk specialisme landelijk zijn eigen registraties van gegevens. Maar niet voor alle specialismen moet dat op dezelfde manier en bij dezelfde instantie.

Druk op de knop

De laatste jaren maken wij het de gebruikers van de BI-tools wel steeds gemakkelijker. De tijd dat alles op papier werd genoteerd en dat het dagen (of soms weken) duurde voordat de benodigde managementinformatie kon worden opgeleverd, ligt ver achter ons. De BI-oplossing van Axians ontsluit en verzamelt alle benodigde informatie over bijvoorbeeld financiën, personeel, productie en kwaliteit en maakt dit op een gebruiksvriendelijke manier inzichtelijk. Afhankelijk van de wens van de gebruikers kan dit via een analytisch dashboard, selfservice rapportages of een periodieke rapportage in de mail gepresenteerd worden.

Medische informatie combineren met Big Data

Ook zorginstellingen beschikken tegenwoordig over enorme hoeveelheden data. Met behulp van BI-tools kunnen zij medisch inhoudelijke informatie combineren met die beschikbare Big Data. Hierdoor ontstaat inzicht in wat effectieve behandelingen zijn, wat de kosten en de patiëntresultaten ervan zijn. Daarnaast ontstaat er inzicht in de patiëntenlogistiek, oftewel het pad dat de patiënt loopt vanaf het moment dat hij het ziekenhuis binnenstapt tot het moment dat de behandeling wordt beëindigd of de patiënt wordt ontslagen. Vanzelfsprekend is de privacy van de patiënt gewaarborgd en zorgt de AVG-wetgeving er nog eens extra voor dat organisaties registreren wat er aan gegevens bekend is en beheerd wordt en wie wat opvraagt.

Tooling

Onze leveranciers zijn continu bezig om de programmatuur verder te ontwikkelen en samen met hen werkt Axians aan de gebruiksvriendelijkheid ervan. Daarbij kijken wij onder meer naar de wijze waarop de gebruikers hun gegevens zichtbaar willen hebben. Tegenwoordig worden de gegevens niet alleen op de computer gepresenteerd, maar ook op verschillende mobiele devices. Dus zorgen we ervoor dat de informatie ook daarop goed is te lezen. Dat vergt een andere tooling want je wilt niet steeds op een apparaat heen en weer scrollen omdat de helft van het beeld afvalt. We houden bij wat aan tooling nieuw is en kijken naar de ontwikkelingen bij onze klanten.

Op de hoogte blijven

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in ‘zorgland’ ben ik onder andere betrokken bij HL7 in Nederland, de wereldwijde standaard voor veilige, elektronische informatie-uitwisseling in de zorg en neem ik deel aan het NZa-ICT overleg. De Nederlandse Zorgautoriteit organiseert een aantal keer per jaar overleg voor ICT-leveranciers. Daar bespreken wij de plannen voor de toekomst voor wat betreft de registratie en facturering.

Vragen stellen

Als BI-consultant krijg ik regelmatig vragen om afdelingssystemen te ontsluiten, bijvoorbeeld een apotheeksysteem zodat in het datawarehouse gerapporteerd kan worden over de hoeveelheid en de prijzen van de medicatie die aan patiënten wordt voorgeschreven. Ik zie het als onze kracht dat wij die systemen zodanig in elkaar kunnen passen en de gegevens zichtbaar kunnen maken dat degenen die ermee werken, en dat zijn over het algemeen geen ICT’ers, begrijpelijke en overzichtelijke informatie te zien krijgen. We vragen ook door: Waarom wil je de systemen ontsluiten? Wat wil je ermee bereiken? Hoe wil je erop sturen? Wat zijn de definities? Hoe wil je dat de output eruit komt te zien? Welke grafieken en tabellen wil je zien? Welke export is nodig? Een goede analyse vooraf bespaart namelijk veel ergernis achteraf. Vervolgens ontwerpen we een dashboard waarmee de informatie inzichtelijk kan worden gepresenteerd.

SNAQ

Zo implementeerde ik onlangs een SNAQ dashboard voor een ziekenhuis. Dit is een methodiek waarbij wordt geregistreerd of een patiënt ondervoed is. Het verplegend personeel neemt de gegevens op en voert die in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in. Is er sprake van een tekort aan eiwit en energie, dan komt er een melding zodat de verpleging weet dat zij de patiënt extra eiwit en energie moeten toedienen. De gegevens van alle gemeten patiënten worden getoond in het dashboard en het ziekenhuis kan dan onder andere zien hoeveel patiënten er ondervoed zijn en binnen hoeveel dagen de juiste eiwit- en energiebehoefte wordt behaald.

Daarbij zijn wij natuurlijk afhankelijk van de juiste registratie door het verplegend personeel. Middels het dashboard krijgen zij inzicht in de kwaliteit van de registratie en, belangrijker, de kwaliteit van de zorg. Bij vragen kunnen ze contact met ons opnemen en ook ben ik regelmatig op locatie bij onze klanten zodat ik ter plekke uitleg kan geven.

Advies: betrek ons erbij

Ik wil zorginstellingen die hun informatievoorzieningen willen verbeteren adviseren goed na te denken over welke informatie ze uit de systemen willen halen, wat ze ermee willen bereiken en daar vervolgens hun investering op af te stemmen. Willen ze bijvoorbeeld eenmalig iets weten, dan hoeft daar geen uitgebreide tool voor te worden ingezet. Betrek ons daarom bij die discussies zodat wij kunnen adviseren en zo een product op maat kunnen leveren. De organisaties in de zorg zijn omvangrijk en hebben enorm veel data. Dat biedt heel veel kansen en dat vind ik interessant. Ik heb een mooi vak!

Meer informatie?

Wilt u meer weten over hoe wij zorginstellingen helpen hun informatievoorziening te optimaliseren? Een afspraak maken? Wij helpen u graag en zijn bereikbaar via info.bi.nl@axians.com.