SmartFactory: De rol en toekomst van ERP-software door de bril van ERP-leveranciers

De maakindustrie heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in interne procesoptimalisatie. Dat heeft geleid tot resultaat: de kosten zijn flink gereduceerd en marges geoptimaliseerd. Productiebedrijven die hun bedrijfsvoering nog verder willen verbeteren, zullen hun aandacht nu moeten richten op ketenintegratie. Dat is de visie en het advies van ERP-leveranciers aan klantordergestuurde productiebedrijven.

Onderzoek van adviesorganisatie IPL toont aan dat de kostenbesparingen en optimalisatie van interne processen de afgelopen jaren de belangrijkste reden waren voor de aanschaf van nieuwe ERP-software. De leveranciers van ERP-software voorzien echter een toekomst waarin productiebedrijven meer zullen gaan samenwerken met klanten en leveranciers. Voor een nauwere samenwerking in de keten is het noodzakelijk dat ERP-systemen daarvoor ondersteuning bieden, niet alleen in nieuwe functionaliteiten en modules maar ook in ICT-technologie waarmee systemen eenvoudiger met elkaar kunnen communiceren.

In deze whitepaper, waarin we de visie van ERP-leveranciers belichten, gaan we in op een ICT-strategie die uw bedrijf in staat stelt om een SmartFactory te worden.

Lees in deze whitepaper:

  • Waarom de focus van productiebedrijven van interne naar externe procesoptimalisatie en ketenintegratie moet verschuiven.
  • Dat ERP-leveranciers die moderne ICT met lokale expertise combineren de voorkeur hebben van veel productiebedrijven.
  • Over ERP-ontsluiting met mobiele toepassingen en belangrijke trends als cloud- en SaaS-oplossingen, RFID-technologie en het belang van managementinformatie.
  • Dat ERP-leveranciers ook in de toekomst volop inzetten op integratie, open ERP en gebruiksvriendelijkheid.
  • Hoe al deze onderwerpen bijdragen aan uw verbeterde samenwerking in de keten en versterkte marktpositie.

Krijg direct toegang tot de whitepaper

Vul het formulier in en krijg direct toegang.