Innovatie, service en andere kansen voor de Nederlandse maakindustrie

De Nederlandse maakindustrie staat voor grote uitdagingen: de aanhoudende crisis, toenemende concurrentie, schaarste aan grondstoffen en het tekort aan technisch personeel. Tegelijkertijd worden klanten veeleisender, waardoor productiebedrijven steeds meer klantordergestuurd gaan opereren. Hoe zet u deze uitdagingen om in kansen om uw marktpositie te versterken?

De SmartFactory is een productiebedrijf dat grote innovatiekracht en sterke service koppelt aan efficiënte productieprocessen met snelle responstijden, korte doorlooptijden en een gering beslag op werkkapitaal. Ondersteuning met slimme ICT-systemen, het automatiseren van de werkvloer en borging van kennis zijn daarvoor noodzakelijke voorwaarden.

Deze whitepaper schetst 7 kansen die u heeft om van uw productiebedrijf een SmartFactory te maken.

Lees in deze whitepaper:

  • Hoe u zich kunt onderscheiden van de toenemende concurrentie door volop in te zetten op innovatie en service.
  • Hoe u efficiënter kunt opereren en sneller kunt inspelen op de wensen van uw klanten door uw productieplanning te optimaliseren en productieprocessen te automatiseren.
  • Dat een verbeterde samenwerking met klanten en leveranciers leidt tot kortere doorlooptijden en lagere risico’s in de keten en tot mogelijkheden om extra waarde te creëren.
  • Dat u de liquiditeit van uw onderneming op peil kunt houden en de continuïteit kunt veiligstellen door het beslag op werkkapitaal te minimaliseren.
  • Hoe u de kennis en ervaring in uw organisatie kunt borgen en overdragen, ondanks het tekort aan technisch geschoold personeel.

Download de whitepaper

Het recept voor een onderscheidende en winstgevende onderneming 

Vul onderstaand formulier in en krijg direct toegang.

Door op ‘Bekijken’ te klikken gaat u ermee akkoord dat contact kan worden opgenomen met betrekking tot de brochure.