Werkkapitaal reduceren

Te veel werkkapitaal verkleint uw investeringsmogelijkheden

Uit onderzoek blijkt dat het midden- en kleinbedrijf worstelt met een hoog werkkapitaal. Gemiddeld hebben bedrijven bijna 2 keer zoveel geld zitten in voorraden, debiteuren en onderhanden werk dan in machines, gebouwen en inventaris. Dat betekent een hoop verborgen kapitaal, dat niet kan worden gebruikt voor investeringen.

Drie mogelijkheden voor minder werkkapitaal

Voor het vrijmaken van al het werkkapitaal kunnen productiebedrijven drie maatregelen nemen: de voorraad reduceren, zorgen dat u het geld van uw klanten eerder ontvangt en uw grip op onderhanden werk vergroten.

Forecasting voor lage voorraden

Voorraadbeheer begint met het opstellen van een betrouwbare forecast. Met een ERP-systeem kunt u op basis van het historische afnamepatroon, aangevuld met de actuele trend, per product nauwkeurig de vraag voorspellen. Op basis daarvan kunt u bepalen hoeveel u op voorraad moet leggen. De ervaring leert dat bedrijven zonder goede forecasting te hoge veiligheidsvoorraden aanhouden. Dat is niet alleen zonde van het kapitaalbeslag, maar leidt uiteindelijk ook tot onverkoopbare voorraden en dus kapitaalvernietiging.

Betalingstermijnen verkorten

Een goed debiteurenbeheer en snelle afhandeling van klachten voorkomt veel discussies achteraf en heeft een positieve invloed op uw cash-positie. Een betrouwbaar ERP-systeem stelt u in staat een ‘foutloze’ factuur digitaal naar uw klanten te sturen. Het systeem geeft een melding wanneer de betalingstermijn van een factuur wordt overschreden. Daarmee kunt u de betalingstermijn, die in de sector nu op gemiddeld 81 dagen ligt, beter bewaken en uiteindelijk sterk terugdringen.

Inzicht in onderhanden werk

Steeds vaker worden delen van het productieproces uitbesteed aan buitenlandse ondernemingen die goedkoper en wellicht ook beter zijn. Een verouderde ERP-systeem is niet in staat om met dergelijke complexe uitbestedingsprocessen om te gaan. Dit geldt met name voor import of export buiten de EEG, naar landen als China, Brazilië en Oost-Europese landen. Hierdoor moeten bedrijven te veel vertrouwen op de kennis en het inzicht van medewerkers. Dat leidt vaak tot lange doorlooptijden en een groot beslag op werkkapitaal. Daarnaast ontbreken vaak financiële reserveringen in de administratie van dit onderhanden werk.

Wij helpen u graag verder!

Forecasting, voorraadbeheer, debiteurenbewaking, klachtenregistratie en uitbesteding van activiteiten: dit zijn stuk voor stuk voorbeelden van processen die worden ondersteund met I-Make, onze ERP-oplossing voor de maakindustrie gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV.

Was deze pagina nuttig?