Innovatie stimuleren

Zonder innovatie verliest de Nederlandse maakindustrie terrein

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat Nederland in vergelijking met andere Europese landen substantieel minder geld uitgeeft aan innovatie. Terwijl juist in deze lastige tijden, met klanten die veeleisender worden en een sterk toenemende internationale concurrentie, innovatie in de maakindustrie belangrijker is dan ooit om onderscheidend te blijven.

Gebruik ICT voor innovatieprocessen

Veel bedrijven beschouwen ICT nog als een ondersteunend hulpmiddel voor administratieve processen of als instrument voor het aansturen van processen, maar ICT is juist heel goed te gebruiken als dragende kracht voor uw innovatieproces. Daarvoor onderscheiden we drie aandachtsgebieden, die we hieronder verder toelichten: bieden van structuur en visibility, faciliteren van samenwerking en het beheersen van investeringen.

Structuur en visibility

Het succes van een innovatieproject is mede afhankelijk van een goede structuur en visibility. Het is essentieel dat u een projectplan opstelt waarin u alle fases benoemt, de risico’s beschrijft en de plannen deelt met uw organisatie. Hierdoor kunnen innovaties al in een vroegtijdig stadium worden beoordeeld op succes of mislukking. Vervolgens is het zaak om tijdens het project continu te blijven sturen op kwaliteit, doorlooptijd en kosten in relatie tot de gestelde doelstellingen.

Samenwerking faciliteren

Het succes van innovaties schuilt vaak in een modulair ontwerp, zodat nieuwe componenten snel een eenvoudig kunnen worden ingepast. Essentieel bij dergelijke innovaties is een nauwe samenwerking met uw partners in de keten. Dat betekent dat u, bijvoorbeeld via een webportaal, snel en eenvoudig de juiste informatie met uw partners moet kunnen delen, zodat iedereen altijd over bijvoorbeeld de laatste versie van de CAD-tekeningen of fotomateriaal beschikt.

Beheersing van investeringen

Bedrijven in de industriële sector hebben recht op innovatiesubsidies. Het is belangrijk om inzicht in de subsidies te hebben, zodat u ook profiteert van de middelen die door de overheid ter beschikking worden gesteld. Bovendien wilt u alle opbrengsten en kosten van het innovatieproject verzamelen, zodat projectbewaking een vanzelfsprekende activiteit wordt.

Grip op innovatieprocessen

Axians ondersteunt uw innovatieprocessen met I-Make, een ERP-systeem voor de maakindustrie gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV. Onderdeel daarvan is een platform waarmee u innovaties kunt structureren, stimuleren en volgen, bijvoorbeeld in de vorm van een klantenportaal voor het delen van informatie met andere partners in de keten. Met I-Make krijgt u grip op uw innovatieproces en kunt u de kans op succes maximaliseren.

Was deze pagina nuttig?