Complexiteit minimaliseren

Onderbuikgevoel niet voldoende bij toenemende complexiteit

De complexiteit binnen de maakindustrie neemt toe. De kunst is om de complexiteit onder controle te houden, zodat bedrijven zich snel kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en de uitdagingen van deze tijd omzetten in kansen.

Complexiteit op het allerhoogste niveau

Innovaties volgen elkaar steeds sneller op, terwijl de levenscyclus van producten afneemt. Klanten stellen steeds meer eisen, waardoor productiebedrijven meer klantordergestuurd gaan produceren. Ondertussen komen overheden telkens weer met nieuwe wet- en regelgeving en wordt de maatschappelijke druk om groener te produceren met de dag groter. En ga zo maar door.

Constante spanning tussen levertijd, kwaliteit en kosten

Nog lang niet alle bedrijven hebben deze complexiteit onder controle. Dat is het geval als er sprake is van een gebrekkige communicatie tussen de afdelingen van uw bedrijf, waardoor een constante spanning bestaat tussen levertijd, kwaliteit en kosten. Hierdoor raakt het productieproces verstoord. Bedrijven die de toenemende complexiteit beschouwen als een uitdaging die vertaald kan worden in nieuwe kansen hebben behoefte aan ondersteunende ICT-systemen die flexibel genoeg zijn om de complexiteit te minimaliseren.

Management zonder stuurmiddelen

Verouderde ERP-systemen hebben vaak hun beperkingen in de zin dat ze moeilijk aanpasbaar zijn en niet de nieuwste technieken bevatten om snel in te spelen op de veranderingen. Veel productiebedrijven zijn bijvoorbeeld niet in staat om een ‘eerlijke’ planning of forecast te maken, met als gevolg dat de beschikbare resources foutief worden ingezet en productiedoelen niet worden gehaald. Ook op andere gebieden ontbreekt het het management aan real-time informatie waarop beslissingen kunnen worden gebaseerd. Managers gaan noodgedwongen af op hun onderbuik gevoel, dat hen juist bij toenemende complexiteit steeds vaker in de steek laat.

Wilt u investeren in een flexibel ERP-systeem?

We kunnen dus concluderen dat een hoge mate van complexiteit een productiebedrijf met statische systemen veel geld kost. Een voorbeeld van een flexibel systeem daarentegen is I-Make van Axians, speciaal ontwikkeld voor de maakindustrie op basis van het moderne ERP-systeem Microsoft Dynamics NAV. De software werkt intuïtief, is zeer gebruikersvriendelijk en eenvoudig configureerbaar op veranderingen in processen en producten. Met I-Make beschikt u over de real-time managementinformatie die u nodig heeft om snel de juiste beslissingen te nemen.

Was deze pagina nuttig?