Afhankelijkheid reduceren

Zwak kennismanagement kost bedrijven geld

Bij veel productiebedrijven zien we dat een handvol, veelal oudere, medewerkers vaak over waardevolle kennis beschikken. Als deze kennis al is vastgelegd in een ERP-systeem, weten meestal alleen zij waar en hoe dat is gebeurd. Of nog erger, de informatie zit alleen in het hoofd van deze medewerkers. Met alle risico’s van dien.

Kennisborging voor behoud van resultaat

Elk bedrijf heeft ze: medewerkers die door jarenlange ervaring zoveel kennis hebben opgebouwd dat ze elk detail van alle klanten, producten en processen weten. Iedereen maakt dankbaar gebruik van deze medewerkers. Bedrijven lopen echter grote risico’s door deze afhankelijkheid. Meestal wordt dat pas duidelijk op het moment dat één van deze medewerkers om wat voor reden dan ook wegvalt. Dan bent u te laat en is alle kennis verdwenen. Deze kennisverloop gaat uiteindelijk ten koste van uw bedrijfsresultaat.

Transparantie van kennis

Een oplossing kan zijn om de kennis die gedeeld moet worden procesmatig te organiseren en die integraal beschikbaar te stellen. Dat voorkomt dat alle kennis mondeling of schriftelijk moet worden overgedragen aan andere collega’s. Door kennis in processen te stoppen kunt u ze transparanter en inzichtelijker maken voor andere collega’s en dus uiteindelijk ook eenvoudiger delen met anderen.

Centraal beschikbare informatie breed toegankelijk maken

Een ERP-systeem is een geïntegreerd systeem waarbij alle informatie centraal wordt geregistreerd en toegankelijk wordt gemaakt voor gebruikers met een bepaalde rol of functie in uw organisatie. Processen worden uitgevoerd door de gebruikers waaraan deze rollen zijn toegewezen. Bijkomend voordeel is dat u altijd met de meest actuele gegevens en productspecificaties werkt. Zodat het niet meer mogelijk is dat een wijziging in productspecificaties door een van uw collega’s wordt vergeten om door te geven aan de productievloer.

Benieuwd hoe u deze afhankelijkheid kunt reduceren?

Axians heeft een unieke aanpak voor de implementatie van I-Make, de ERP-oplossing voor de maakindustrie, gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV. Door het systeem online in te richten met rolgebaseerde key-users worden deze medewerkers op een positieve manier gedwongen hun kennis online te delen met alle gebruikers in uw bedrijf. Deze key-users zorgen ervoor dat alle kennis automatisch op een logische plek wordt opgeslagen en zichtbaar wordt voor iedereen, waardoor de kwaliteit toeneemt.

Was deze pagina nuttig?