De SmartFactory is een productiebedrijf dat grote innovatiekracht en sterke service koppelt aan efficiënte productieprocessen met snelle responstijden, korte doorlooptijden en een gering beslag op werkkapitaal. In onze visie is de ondersteuning van slimme ICT-systemen, automatisering van de werkvloer en borging van kennis daarvoor noodzakelijk.